Dammar

Vatten i trädgården är inte bara rogivande och vackert, det är också en förutsättning för liv. 

Har du planer på att bygga en damm? Tveka inte att kontakta oss för rådgivning - vi har många idéer och tankar för lyckade dammlösningar !
Vi har allt som behövs oavsett om du bara vill ha en liten formpressad damm eller en stor anläggning för koikarpar mm. Vi hjälper till att räkna ut så du får rätt pump och filter, och du kan välja mellan att bygga dammen själv eller låta oss göra det åt dig.

Ladda gärna ner och fyll i checklistan innan du besöker oss, så blir det lättare för oss att hjälpa dig.

Några tips om vad man bör tänka på vid placering av dammen:
Planering är A och O när det gäller dammbyggnation. För att dammen ska få det utseende du önskar och för att växter och fiskar ska trivas är det viktigt att du först tänker igenom placeringen av dammen.
 
För att växter och fiskar ska trivas men dammen inte ska bli alltför grön av alger bör dammen få solljus ca fyra till sex timmar per dag. Den bör heller inte anläggas direkt under lövträd, det blir lätt problem då löv faller ned i dammen och ger onödig näring till den. Högre buskar och växter bör planteras så att de inte skuggar dammen i onödan.
Tänk på att placera dammen i närheten av uteplats, eller synlig från den i alla fall. Ett litet vattenblänk ger nytt liv åt trädgården, inte minst för fåglar och andra smådjur. Är man intresserad av att skapa ett stabilare ekosystem för växter och fiskar så bör dammens vattenyta vara 8 – 10 m².
 
De flesta vattenväxter behöver ha ett vattendjup på 10 – 20 cm, dessa kallas för sumpväxter. Det är därför bra att ha en rejäl sumpzonshylla strax under ytan, 50 cm eller ännu bredare. Undervattenväxter placeras på ett djup av 30 – 70 cm, dessa växter är ofta näringsupptagande och syregivande och hjälper därmed till att hålla vattnet i god balans. Näckrosor planteras på ett djup av 70 – 90 cm. Om fiskarna ska övervintra i dammen bör den djupaste delen av dammen vara 120 cm djup.

 damm fisk vatten Växtia pump filter