Pumpar och filter

För att hålla dammen fin med klart vatten bör man ha en pump som syresätter vattnet och ett filter som renar det.

Har man fisk i sin damm är det ett måste, eftersom fisken smutsar ner ganska mycket.

Några tips om vad man bör tänka vid val av pump. Pumpens storlek bör anpassa till dammens storlek. Ett riktmärke som är fungerar bra är att dammens vatten ska ha passerat pumpen efter ca två timmar, eller gärna tidigare. Detta är bra för att få en tillfredställande syresättning av dammen. Väjl gärna ett större filter än vad din damm behöver, det kommer både du och din damm att tjäna på.

Tänk på att byta UV-lampan i filtret varje vår, det är det mest effektiva sättet att få klart vatten i dammen.

 

Vi är återförsäljare för både Oase och Pondteam, vilket innebär att vi har de rätta produkterna för dig, oavsett vilken typ av damm du har.

Vi åker regelbundet på utbildningar för att säkerställa att personalen alltid är kunnig och up to date, så att du som kund får rätt information om vilka produkter som är lämpliga för just dig och din damm. 

Kontakta oss för mer information.