Gammeldags rosor

Alla rosor som introducerats före 1867, eller tillhör en sortgrupp som uppstod före 1867.

Albarosor - buskrosor som har sitt ursprung i Rosa alba, jungfruros. Den uppstod troligen runt tiden före antiken.
Bourbonrosor - buskrosor som har sitt ursprung i Rosa borboniana. Denna ros har i sin tur uppstått ur höst-damascenerrosen ’Quatre saisons’ och, troligen, kinarosen ’Old Blush’.
Centifoliarosor - kallas ibland också hundrabladsrosor och ”mormorsrosor”. De uppstod troligen i Holland på 1500-talet.
Damascenerrosor - uppkom troligen i östra Medelhavs-området på 700-talet f Kr, men kan också vara äldre.
Gallicarosor - Rosa gallica och/eller sorter av arten, var de allra första rosorna som odlades utanför Kina. De kan spåras till 1200-talet före Kristus
Höstdamascenerrosor - har sitt ursprung i östra Medelhavs-området vid tiden f Kr. De var de enda remonterande (återblommande) rosorna i Europa, tills de kinesiska rosorna började importeras under senare hälften av 1700-talet.
Kinarosor - har sitt ursprung i Rosa chinensis f. spontanea, kinaros. Roskulturen i Kina är mycket gammal. De äldsta säkra uppgifterna kommer från 500-talet f Kr.
Mossrosor - uppkom genom en mutation hos en centifolieros. Rosorna har mossliknade utväxter i brungrönt eller brunrött på fruktämnen, foderblad och ibland också på grenar, stjälkar och blad. På 1700-talet kom den första mossrosen till England.
Portlandrosor - har sitt ursprung i Rosa ’Portlandica’. Den blev troligen introducerad under slutet av 1700-talet, av hertiginnan av Portland.
Remontantrosor - korsades fram under första halvan av 1800-talet, fram till början av 1900-talet, då utvecklingen av dessa rosor stagnerade.
Spinosissimarosor - kallades tidigare pimpinellrosor, odlades redan på 1500-talet.
Foetidarosor - kallades tidigare turkiska gulrosor. Dessa rosor har sitt ursprung i Rosa foetida, turkisk gulros. Sorter ur Foetida-gruppen har bidragit till att många moderna remonterande sorter har uppkommit. Nästan alla moderna gul-, orange-, aprikos- och laxfärgade busk- och rabattrosor kommer ursprungligen från Rosa foetida.
Rubiginosarosor - kallades tidigare äppelrosor. Härstammar från Rosa rubiginosa, äppelros, vars blad har doft av äpple. Rosen korsar sig lätt med andra rosor och har därför använts mycket i förädlingsarbeten.

Fallande ordning
per page
  1. 1
  2. 2

Artiklar 1 till 36 av totalt 42

Fallande ordning
per page
  1. 1
  2. 2

Artiklar 1 till 36 av totalt 42