Odla gurka


Rengör växthuset nogrant, gärna med högtrycksspruta och såpvatten. Förbered jorden på hösten helst med naturgödsel i botten. Man kan även blanda in halm för att få ner mer luft i jorden. Detta kräver extra kvävetillskott vid gödslingen på våren

Grundgödsla på våren (mars-april) med ett fullgödselmedel. (Gödsel som innehåller samtliga växtnäringsämnen)

Välj moderna F1-sorter som endast ger feminina gurkor.

Gör upphöjda luckra bäddar.

Plantera ej för tidigt. Jorden måste vara ordentligt varm (helst 15 grader) vid utsättningen. Använd jordtermometer.

Skär bort bottnen på krukan. Ställ krukan på bädden. Vattna ofta med ljummet vatten. Undvik att blöta ner rothalsen!

Sätt in en kupévärmare om det är risk för kalla nätter. Använd även fiberduk (som även kan skydda mot spinn).

Öka gödselgivan allt eftersom gurkan växer. För lite vatten och näring ger gulnade fruktanlag. Gödsla med blodmjöl, benmjöl och Algomin eller hönsgödsel och Algomin. Nässelvatten kan med fördel användas.

Bind upp gurkplantan löst i ett snöre. Snurra plantan kring snöret. (Se tomatodling)

Toppa plantan i manshöjd. Tag ut två sidogrenar.

Duscha ofta vid höga temperaturer. Över 30 grader ger stressymptom och plantan kan vissna.

Undvik gurkplantor vid växthusdörren. Dragigt läge kan ge angrepp av spinnkvalster