Odla tomater

Odla tomater i växthus


Det första man bör tänka på är en god jordstruktur. Tomatplantan vill ha en luftig och vatttenhållande jord med ett balanserat näringsinnehåll. Lågförmultnad grov torv, välbrunnen kompost, naturgödsel och sand kan vara lämplig jordförbättringssubstrat som arbetas ner i jorden på hösten eller tidig vår. Torven bör vara uppkalkad med Dolomitkalk (5 kg per 1 m3 torv).

Gör upphöjda bäddar för bättre syretillförsel och högre jordtemperatur.

Spänn upp vågräta trådar i taket ovanför tomatraderna på ca 2m höjd eller högre om man har högre hus och ämnar odla till senhösten.

Klä insidan med fiberduk för att få en jämnare temperatur.

Plantorna sätts djupt i jorden. Tomater har förmåga att bilda rötter på stammen och vi får snabbt ett stort rotsystem. Till ett växthus på 10 kvm går det åt 25 plantor (om man bara skall odla tomater).

Vattna med tempererat vatten. Nässelvatten rekommenderas. Svagt i början (1:10)och högre koncentration ju större plantorna blir (1:1 vid 7-10 klasar).

10 dagar efter utplanteringen kan det vara dags för den första övergödslingen. Lämpliga medel är blodmjöl, benmjöl, urin, hönsgödsel eller grönmassa. Algomin, framställt av alger, innehåller mycket mikronäringsämnen.

När plantorna börjar få svårt att stå på egen hand är det hög tid för uppbindning. Se fig.tomatodling

Plantorna snurras upp på snöret allt eftersom de växer. Näringsgivan ökas efter tillväxt. Håll utkik efter missfärgade blad och ohyra (vita flygare).

S.k 'tjuvskott' plockas bort allt eftersom de kommer. Tjuvskott är skott i bladvecken.

När tomatplantan blommar kan man skaka den lätt för att säkerställa en god pollinering.

Ta bort alla blad under den första skördade klasen.

När plantan nått tråden är det dags för toppning om man ej har tillskottsvärme i växthuset. I annat fall kan man med släppa ner mer snöre från nystanet och fortsätta snurra tomatplantan.Odla tomater på friland


Förkultiveringen

Starta i slutet av mars eller i början av april (ca 10 veckor före beräknad utplantering). Så i såjord och håll jorden fuktig. Bäst gror fröna i rumstemperatur. När de grott ställer du sådden ljust.

Omskola plantorna när de har fått ett eller ett par bladpar. Sätt nu varje planta i egen kruka (diameter 5–7 cm) fylld med planterings- eller blomjord. Sätt plantan så djupt att jorden når till första bladparet.

Massor av ljus krävs nu. Har du inget soligt söderfönster bör du komplettera med lysrör. Två 36 W lysrör med reflekterande armatur är perfekt. Häng armaturen 20 cm ovanför plantorna.

Svalare ska det också vara, helst 15–18 grader. Går det inte att ordna får du stänga av elementet. Kombinationen värme och svagt ljus är förödande och ger rangliga plantor. Får du inte ner temperaturen kan du kompensera med att förbättra ljuset. Vattna, men sparsamt.

Plantera om igen om rötterna når ända ut till krukkanten (kolla genom att lossa jordklumpen från krukan). En mjölkförpackning med avklippta hörn är perfekt. Klipp av hörnen i botten och bottna med ett par centimeter jord. Sätt ner plantan och fyll på med jord till första bladparet. Vattna.

Gödselvattna som du gör med krukväxter. Första gödselvattningen sker tre veckor efter omplantering i ny jord.
 

Odlingen ute

Odlingsplatsen bör vara solig och relativt vindsskyddad. Odlingsbädden behöver vara djup och framför allt behövs det porös jord. Förbättra jorden med kompost. Mylla slutligen ner tre kilo stallgödsel per kvadratmeter.

Ordna en odlingsbädd som är upphöjd (10–30 cm ovan markytan). Förslagsvis 120 cm breda bäddar som i nord-sydlig riktning där det ryms två rader tomater.

Sätt plantorna med ca 40 cm mellanrum och så att de lägsta bladen hamnar strax ovanför markytan. Stick ner en 200 cm lång bambukäpp vid varje planta. Bind plantan löst vid käppen.

Skydda plantorna med fiberväv eller byggplast åtminstone några dagar i starten. Sjunker temperaturen under fem, sex grader är det ett måste. Om du odlar tomaterna mot en vägg kan du luta fönster mot väggen så får du nästan växthusklimat.

Täck jorden med 5 cm färskt gräsklipp ett par gånger under säsongen – bättre gödsel finns inte. Klippet håller också jorden fuktig.

Tjyva sidoskotten på höga sorter, som binds upp allt eftersom de växer. Plocka också bort gulnade och vissna blad, de stjäl ljus och kan sprida sjukdom.

Odlar du i hinkar eller andra odlingskärl fyller du dem med planteringsjord, som med fördel kan blandas med ett par liter väl nedbruten kompost. Höga tomater kräver odlingskärl som rymmer 15–20 liter, medan busktomater klarar sig i en vanlig hink. Ampeltomater nöjer sig med ännu mindre odlingskärl. Tomat i hinkar och andra kärl gödselvattnas varannan vecka, som du gör med krukväxter.

Vattna vid torka, men inte förrän jorden börjat torka upp ordentligt. Tomater blir mindre söta om de växer i blöta. Det gäller vare sig du odlar direkt i jorden eller i kruka.