Beskärning av klematis

Man kan dela in beskärningsmetoderna i tre huvudgrupper med utgångspunkt från växtens huvudblomningsperiod (anpassat till södra och mellersta Sverige).

Grupp 1
Huvudblomningen är i maj-juni.
Klematis i den här gruppen blommar på fjolårsveden. Blomanlagen är anlagda året innan och blomstjälkarna växer direkt ut från föregående års stänglar. Man beskär inte dessa klematis före blomningen, då skär man ju i så fall bort årets blomning. När plantan efter några år börjar bli ranglig och blomningen blir sämre kan man göra en föryngringsbeskärning ner till 50-100 cm höjd. Detta gör man i juni-juli efter blomningen.

Klematis i denna grupp: Bland annat  Atrageneklematis (alp-, kron-, korea- och sibirisk klematis), Montana-klematis.

Grupp 2
Huvudblomningen är i juni-juli.
Klematis i den här gruppen ska först prestera en nytillväxt på 30-40 cm, innan de blommar. Blomanlagen är också här anlagda året innan, så man ska bara göra en lätt putsning, en ”kosmetisk beskärning”, av plantan. Efter blomningen klipper man ner de avblommade stänglarna till ungefär hälften eller sparar 1-1,5 meter. Efter nedklippningen följer en nytillväxt, och i augusti-oktober kommer en mindre efterblomning på de nya skotten.

Klematis i denna grupp: Tidiga Storblommiga-Gruppen.

Grupp 3
Huvudblomningen är i juli-september.
Arter och sorter i den här gruppen ska under sommaren prestera en tillväxt på 1-2 meter, innan de blommar. Blomanlagen skapas i den nya tillväxten som sker under sommaren. Man ska därför, varje år på våren, skära ner föregående års tillväxt ner till 10-20 cm över marken.

Klematis i denna grupp: Bland annat Sena Storblommiga-Gruppen, Integrifolia-klematis, Tangutica-klematis, Texensis-klematis, Viticella-klematis.

Växtia clematis klematis Shin-shigyoku beskärning
 

Här nedan följer en sammanställning av beskärningsråd för olika klematisgrupper:

Atrageneklematis
(bl.a. Alpklematis, Koreaklematis, Kronklematis, Pagodklematis och Sibirisk klematis)
Blommar på gamla rankor. Detta betyder att man inte gör någon beskärning, bara putsning. Plantor som blivit för stora eller behöver beskäras av någon annan orsak, beskärs lämpligen direkt efter blomningen. De utvecklar omgående nya skott som blommar följande vår.

Integrifolia-klematis (Helbladig klematis)
Blommar på årets rankor.
Klipp ner plantan till marken när våren kommer.

Tangutica-klematis (Gullklematis)
Blommar på årets rankor.
Skär ner till 20-50 cm från marken, när våren kommer.

Texensis-klematis (Lyktklematis)
Blommar på årets rankor.
På våren klipper man ner den till 20-30 cm och lämnar minst två livskraftiga skottknoppar kvar i bladvecken.

Tidiga Storblommiga-Gruppen
Klematis som blommar både på fjolårsskott (knoppar som bildats föregående år) och på årsskott (knoppar som bildas under innevarande sommar).
Putsa bara topparna och rensa bort skadade rankor. (Om det har varit en hård vinter och plantan har frusit ner, skär man bort allt som är dött. Den första, tidiga, blomningen uteblir då, men nya rankor blommar senare på sommaren.) Efter första blomningen klipper man tillbaka rankorna till ungefär hälften.

Sena Storblommiga-Gruppen
Klematis som blommar på årsskotten (knoppar som bildas under innevarande sommar).
Skär på våren ner till 20-50 cm höjd.

Viticella-klematis (Italiensk klematis)
Blommar på årsskotten. På våren skärs plantan ner till 20-50 cm höjd över marken. Då stimuleras utvecklingen av kraftiga, blomrika skott och man slipper det gamla riset.