Härdighet

zonkarta


Tänk på att en och samma trädgård kan innehålla flera olika växtzoner beroende på väderstreck, om det finns mycket sten, vatten, öppna blåsiga ytor eller läade platser.

Örtartade växters härdighet

Växterna delas in i fyra härdighetsklasser: A, B, C och D:
• A = En perenn som kan odlas över hela landet utan några speciella arrangemang.
• B = En perenn som kan odlas över hela landet, men kräver en skyddad och väldränerad växtplats för att utvecklas bra.
• C = En perenn som kan odlas i stora delar av landet och kräver samma förhållanden som B för god utveckling.
• D = Perenner som bara kan odlas i de delar av landet som är mest värmegynnade. Stora krav på dränering och vinterskydd krävs.

Sol/skugga

Soligt läge = Den största delen av dagen, ca 75%, vill växten ha sol
Halvskugga = Växten vill ha ungefär lika många timmar sol som skugga
Skuggigt läge = Den största delen av dagen, ca 75%, vill växten ha skugga
Vandrande skugga = Växten trivs under glesa trädkronor, vilket skapar solljus som strilar ner.