Marktäckare & slänter

Marktäckande växter brukar man kalla växter som är mattbildande, d v s bildar nya plantor genom rotskott eller revor.

Växtmattan binder jorden, ogräs kan inte etablera sig och ytan blir i princip skötselfri. De passar i slänter, under buskar och träd och som ett arbetsfritt alternativ till rabatt eller gräsmatta. Angivet antal/kvm avser en i huvudsak sammanväxt yta efter en säsong (april - oktober). Snabbt täckande växter kräver färre plantor/kvm än långsamväxande. (Färre plantor än angivet täcker först efter två eller fler säsonger)

Perenner för hel-/halvskugga (generellt fuktälskande)
Hasselört (Asarum europeum) Långsammare i etableringen än andra, men sprider sig kraftigt efter ett par år. Mörkgröna, blanka blad, obetydlig blomning, vintergrön. Höjd 10-15 cm, härdighet C. 16 st/kvm.
Fänrikshjärta (Dicentra formosa) Blommar maj-aug. Vissnar höst. Höjd 20-50 cm, härdighet B. 6 st/kvm.
Sockblomma (Epimedium) Halvt vintergrön. Blomtid maj i olika färger beroende på art. Ett par arter trivs i sol, den blekgula tål även torka. Höjd 10-50 cm, härdighet A-C. 8 st/kvm.
Myskmadra (Galium odoratum) Ljusgröna blad i kransar och vita stjärnblommor i maj-juni. Innehåller kumarin som doftar starkt från torkade blad. Vissnar ned på hösten. Höjd 15-30 cm, härdighet B. 11 st/kvm.
Ormöga (Omphalodes verna) Ljusgrönt bladverk. Blommorna i maj liknar förgätmigej, även i vitt. Höjd 15-20 cm, härdighet C. Vissnar ned på hösten. 8 st/kvm.
Skuggröna (Pachysandra terminalis). Asiatisk, något långsam i början. Vintergröna, glansiga, tandade blad i kransar. Oansenliga, vita blommor i april. Höjd 10-20 cm, härdighet C. 11 st/kvm.
Vintergröna (Vinca minor). Den effektivaste med långa revor. Vintergrön, flera blomfärger i maj. Mörkgrönt bladverk, även brokbladig. Mycket använd, robust och kan förvildas. Höjd 10-15 cm, härdighet B. 8 st/kvm.
Gullgröna (Waldsteinia ternata). Mycket tålig och relativt snabb. Vintergrön, mörkgrön, gula blommor i maj. Ett bra, snabbare alternativ till hasselört. Höjd 10-15 cm, härdighet B. 8 st /kvm.
Plister (Lamium) med blad tecknade i silver.
Japansk skogsvallmo (Hylomecon) med gula vallmoliknande blommor.
Spetsmössa (Tiarella cordifolia), som snabbt skickar ut revor och har skira vita plymer.  
Revsuga (Ajuga reptans) har vackra blad i olika färger.
Anagrambräcka (Tellima grandiflora) liknar alunrot.
Penningblad (Lysimachia nummularia) är krypande med smörgula blommor.

Perenner för sol (generellt torktåliga)
Fjällkåpa (Alchemilla alpina). Lite ovanligare marktäckare. Ljusa, silverskimrande blad, obetydliga blommor i gulgrönt. Vissnar ned på hösten. Höjd 10-15 cm, härdighet A. 8 st/kvm.
Kattfot (Antennaria) Vintergrön, gråbladig. Röd, rosa, vit blomning. Höjd 5 (20) cm, härdighet A. 11 st/kvm.
Bergormrot (Bistorta affinis). En lång blomtid från juli till frost med rödrosa kolvar. Får bronsröda blad på vintern. Kan hänga långt över kanter. Uppskattar fukt. Höjd 20-30 cm, härdighet A. 8 st/kvm.
Silverarv (Cerastium tomentosum). Silverbladig klassiker med vita blommor i maj-juni. Hänger mjukt över murar och kanter. Vissnar ned på hösten. Höjd 10-30 cm, härdighet B. 8 st/kvm.
Nejlika (Dianthus). Låga, gråbladiga, vintegröna nejlikor med spektakulära blommor. Back- resp bergnejlika är krypande, vintertåliga alt. till timjan. Höjd 5-15 cm (30), härdighet B. 8 st/kvm.
Flocknäva (Geranium). Klarar såväl sol som skugga, anspråkslös och tålig. Finns två arter med större resp. mindre, halvt vintergröna blad och med rosa el. vit blom i juni. Höjd 20-40 cm, härdighet B. 6-8 st/kvm.
Tretandsfingerört (Potentilla tridentata). Blankt bladverk, röda stjälkar och vita blommor i juni. Trivs med med fuktigare jord. Behåller bladen som färgas rödorange på hösten. Höjd 15 cm, härdighet A. 8 st/kvm.
Lammöron (Stachys byzantina). Mjuka silverludna, blommor i ax, grårosa. Snabb utbredning, även i halvskugga. Vissnar ned. Höjd 10-20 (40) cm, härdighet A. 8 st/kvm.
Timjan (Thymus). Flera arter och sorter. Aromatiska blad, rödvioletta till lilarosa blommor samt vitt. Blir lätt ”hål” i mattor, omplantering behövs ibland. Vintergrön. Höjd 3-8 cm, härdighet B-C. 11 st/kvm.
Mossflox (Phlox subulata) i lysande färger i april,
Viol (Viola odorata/labradorica) med gröna/rödaktiga blad och doftande blommor
Taggpimpinell (Acaena), finbladig i brunrött.
Kotula (Leptinella) ser ut som mjuk mossa.
Liten såpnejlika (Saponaria ocymoides) blommar intensivt i rosa.
Klöver (Trifolium) mörkbladig, behöver fukt.
Oegano gulbladig, lockar fjärilar,
Mjölon är perfekt vintergrön.

BUSKAR
Doftande rönnsumak – Rhus aromatica ’Grow Low’ 2,5 st/kvm
Liten rosenkvitten – Chaenomeles japonica 1,5 st/km
Krypoxbär – Cotoneaster ’Coral Beauty’ 2 st/kvm
Krypginst – Cytisus decumbens 2,5 st/kvm
Klätterbenved – Euonymus fortunei 2 st/kvm
Mahonia – Mahonia 1,2 st/kvm
Tok – Potentilla 1,2 st/kvm
Sandkörsbär – Prunus pumila v depressa 2 st/kvm
Rosa polyantharos ’The Fairy’ 2 st/kvm
Dockros – Rosa nitida 2 st/kvm
Vresros – Rosa rugosa 2 st/kvm
Krypvide – Salix repens ’Green Carpet’ 2 st/kvm
Dvärgpraktspirea – Spiraea japonica ’Little Princess’ 2 st/kvm
Liten stefanandra – Stefanandra incisa ’Crispa’ 2 st/kvm
Tuvsnöbär – Symphoricarpos ’Arvid’ 2 st/kvm

KLÄTTERVÄXTER
Murgröna – Hedera helix 1,5 st/kvm
Klätterhortensia – Hydrangea petiolaris 2 st/kvm
Skogsklematis – Clematis vitalba 2 st/kvm