Anlägga och sköta en gräsmatta

NYANLÄGGNING - FÖRBEREDELSE
Området skall vara väldränerat, grovplanerat och bearbetat med en spade eller jordfräs till ett djup av ca 30 cm.
Lätta sandjordar förbättras med 3-6 cm torvmull. Styv lerjord ersätts med gräsmattejord 20-30 cm tjockt.
Grundgödsla med ett fullgödselmedel, 5-8 kg per 100 kvm. Fräs ner gödseln i jorden ungefär 10 cm.
Finplanera och jämna ut marken med en kratta. Ta bort alla större stenar, rötter eller liknande. Om jorden är lös bör du välta den med en belastad gallervält. 

SÅDD
Bästa tiden att så är när temperaturen är 8-10 grader. Då gror gräset snabbt och fint och fåglarna hinner inte picka i sig så mycket frön.

Mät upp ytan. Om den är stor kan det vara bra att dela upp den i mindre områden. Du kan då dela upp gräsfröblandningen i mindre portioner, vilket gör det enklare att fördela jämnt. På förpackningen ser du hur mycket gräsfrö som går åt. 
Så alltid i fuktig jord. Försök att så så jämnt som möjligt för att undvika ojämnheter i spridningen. Lättast är att sprida ut fröna för hand. Man kan också använda en spridarvagn, men enligt vår erfarenhet fungerar det inte så bra.
Mylla ner fröna grunt med en lövräfsa.
Platta till ytan helst med en gallervält så att fröna trycks mot den fuktiga jorden.
Fröna och det översta lagret av jorden (ca 1-2 cm) måste hållas konstant fuktigt 3-4 veckor efter sådden. Vattna försiktigt efter behov.
Vänta med den första klippningen tills gräset är 5-7 cm högt. Klipp aldrig mer än en tredjedel (2-3 cm) per gång. 
Eventuellt ogräs som kommer upp, bekämpar du året efter sådden med Stroller Plus+ Kombi.

FÄRDIG GRÄSMATTA
Detta är det bästa alternativet när man snabbt vill ha en grönskande miljö för en villaträdgård. 
Kratta ytan lätt före utläggningen. Börja läggningen vid en rak kant och lägg sedan gräslängderna i tegelstensförband, så att tvärskarvarna inte kommer mitt för varandra. Pressa samman skarvarna noga. För att undvika fotavtryck kan man lägga en planka på den redan lagda gräsmattan och arbeta utåt. För att undvika luftfickor måste du gallervälta gräsmattan så att rötterna får kontakt med underlaget. Lägg gärna en tyngd på gallervälten för att öka trycket. Omedelbart efter att läggningen är klar, vattnar du så rikligt att mattan och underlaget ordentligt genomvattnas. Lyft ett hörn på en rulle och kontrollera att vattnet verkligen trängt ner en bra bit ner i jorden.

KLIPPNING
När du sått nya frön ska du klippa gräset när det är cirka åtta centimeter. Klipp till cirka fem centimeter, när gräset är tjockare och klipps tredje eller fjärde gången kan det gradvis klippas till tre centimeter. Du vinner inget på att låta gräset bli långt och sedan klippa ner det. Stråna behöver ha en viss längd för att fotosyntesen ska fungera, det är därför bättre att klippa gräset lite och ofta snarare än mycket på en gång. Tumregeln är att klippa stråna cirka två tredjedelar så att de är 2,5 till 3 cm långa, varje gång. Om gräsmattan ligger i ett soligare läge kan du lämna gräset lite längre, tills gräset är cirka fem centimeter långt. 
Det finns ett optimalt sätt att klippa gräsmattan. Lite och ofta är bättre än allt på en gång. Varje gång du klipper ska du byta håll. Annars för du alltid stråna åt samma håll och då kan gräset förtjockas. Om du oftast klipper åt höger bör du klippa åt vänster ibland. Då och då bör du också klippa diagonalt och byta sida. Om du vill skapa mönster som på till exempel en fotbollsplan behöver du en gräsklippare med en rulle i bakänden. Rullen plattar till gräset i en riktning och visar upp den ljusa, blanka undersidan av gräset. Du kan använda den här tekniken för att skapa ränder, fyrkanter eller cirklar på din gräsmatta. 

VATTNING
Vattna gräsmattan med spridare morgon eller kväll (eller natt). Att vattna mitt på dagen är bara slöseri för vattnet dunstar bort innan det hunnit ner i jorden. 

GÖDSLING
När du klipper gräset försvinner näringsämnen om du inte låter klippet ligga kvar. För varje kilo gräsklipp försvinner ca 30 gram kväve, 20 gram kalium och 10 gram fosfor. Detta måste ersättas om du vill ha en gönskande och fin gräsmatta. Vi rekommenderar Gajemåla Green, som är ett minigranulat ursprungligen framtaget för golfgreener och som dessutom innehåller järn som motverkar alg- och mossbildning. Gödsla ofta och lite, ca var femte vecka från april och under hela säsongen. Avsluta med höstgödning som förbereder gräsmattan inför vintern.

MOSSA
Om du har mossa i gräsmattan bör du använda ett bekämpningsmedel. Det går också bra att använda vattenlösligt Järnsulfat  (1-2 dl. i 10 liter vatten på 50 kvm). Använd alltid en spridarramp till vattenkannan. Kombigödsel som Stroller Plus+ Mossa eller Weibulls Gräsgödsel Moss är också effektivt och en klar fördel är att du ger näring samtidigt. Du kan också använda ett gödselmedel, med hög järnhalt. OBS undvik stenplattor när du använder något av ovanstående medel eller gödsel, eftersom de kan bli missfärgade av järnsulfatet. Att du får mossa i din gräsmatta beror till 85 % på att gräsmattan inte har fått tillräckligt med näring. Därför är regelbunden gödsling viktig.  
Ett gott råd är att aldrig använda mossrivare eftersom du då riskerar mer mossa påföljande år. 

KALK
Om du tänker kalka din matta så skall du göra detta på senhösten och inte på våren. 
OBS! Ta gärna först ett jordprov, där du bl. a. kan se din mattas pH- och näringsvärde. Ett bra pHvärde för din gräsmatta är 6,0 – 7,0. Genom att ha rätt pH-värde, så får du full näringsupptag av gödningen som du använder. Hos Eurofins får du hjälp med ditt jordprov. Om du ej tar prov och därför inte känner till pH-värdet så bör du kalka vartannat eller vart tredje år. Se informationen på kalksäcken. Men det är klokt att kosta på en analys så du vet framförallt pH-värdet.

OGRÄS
Du kan använda olika sätt för att ta bort ogräs. Mindre ogräs som veronikor och vitklöver kan du ta bort med en handvertikalskärare. Använd den ofta så stör du plantorna och till slut vissnar de. Det är bäst att använda en stor vertikalskärare många gånger på större ytor. Andra ogräs som maskrosor och tusenskönor kan du ta bort med en ogräsrensare eller en gammal kökskniv. Om du är envis kan du få bort mycket ogräs från din trädgård med hjälp av olika redskap. Om ogräsen verkligen stör dig kan du även använda ogräsbekämpning för att ta bort dem ur gräsmattan. Om gräsmattan är full av ogräs betyder det att de har vunnit över gräset för att förutsättningarna är bättre. Då har du ett stort problem med din gräsmatta. Jorden kan vara för kompakt (vilket märks om du har groblad), lerig och fuktig (tusenskönor och påskliljor), näringsfattig (vitklöver) eller för sur (mossa). Du bör överväga att förändra dessa ytor helt för att skapa en ny grogrund som är bättre för gräset, antingen genom att så om dem eller genom gräsmatta på rulle.

VERTIKALSKÄRNING
Du kan städa din gräsmatta en, två eller kanske tre gånger om året genom att vertikalskära den. Att ta bort förtjockat gräs gör att luft och ljus åter når ner till de nedre delarna av gräsmattan så att stråna får nytt liv. Gödseln når åter ner till rötterna och föder inte mossa och bakterier i halmlagret. Och det är verkligen bra för att motverka ogräs. Vertikalskär första gången i mars, en gång till i mitten, slutet av maj och en tredje gång i början av september. Varje gång du vertikalskär ska du, precis som när du klipper, byta håll. Du ska också gå diagonalt ibland, precis som vi beskrev i informationen om gräsklippning. När du skurit ska du tillföra kalk och gödsel och återså eventuella skador. Det är bäst att lufta gräsmattan efter att du vertikalskurit.

SORK OCH MULLVAD
Hur du blir av med mullvadar kan du läsa om här. Men när du har lyckats bli av med mullvadarna ersätts de ofta av sorkar. Sorkar äter sig genom din trädgård, de tuggar i sig grönsaker, lökar, till och med rötter. Hur söta de nu än må vara så finns det bara en sak som hjälper, sorkfällor. Om du vill kan du använda fällor som inte dödar. Du kan enkelt se vilket djur som har grävt i din trädgård. Mullvadar gräver ett brett, ovalt tvärsnitt (de flyttar jorden längs sidorna) och sorkar gräver ett vertikalt ovalt hål (de flyttar jorden bakåt under kroppen).