Gröna tak

I takt med att miljömedvetandet växer ökar också efterfrågan på gröna tak. Växterna hjälper dels till med att omhänderta dagvattnet, dels ger de en grönare skönare miljö vilket framför allt är viktigt i stadsmiljön. De dämpar också buller, isolerar byggnaden och binder luftföroreningar. De är mycket lättskötta och ökar biodiversiteten, dvs smådjur och fåglar trivs i en grön miljö. I samarbete med Byggros anlägger vi både sedumtak och takträdgårdar över hela Sverige.

Emporia, Skandinaviens största köpcentrum. Växtia har anlagt delar av takträdgården. 

Gröna tak Emporia Växtia

Fotot taget den 10 juli 2012. Takträdgården är snart klar.
Fotograf: Perry Nordeng

Takträdgård gröna tak Emporia Växtia Diadem 

På ett tätskikt läggs ett tjockt lager lecakulor och därefter en separerande geotextil och armeringsmatta som grund för själva substratet.
Fotograf: Pontus Ulvsvik

Emporia takträdgård gröna tak Växtia Diadem

Kullar och slänter byggs upp med stora frigolitblock som sedan jämnas av med lecakulor.
Fotograf: Pontus Ulvsvik

Växtia Emporia takträdgård gröna tak Wändels

Här studerar Helen Johansson från Växtia och Marie Wändel från Wändels perenner substratet inför plantering.
Fotograf: Pontus Ulvsvik

Växtia Emporia takträdgård göna tak

Nästa steg är att lägga ut diadränplattor ("äggkartonger") och ovanpå dem en separerande geotextil som ser till att jorden inte sjunker ner i groparna på diadränplattorna. Därefter är det dags att lägga på jordsubstratet.
I samtliga planteringsytor är droppslang utlagd för att underlätta bevattningen.

Emporia takträdgård Växtia jordsubstrat

Jordsubstratet lyfts upp i stora säckar med kran. Varje säck innehåller ca 1 m3 och är mycket tung.
Substratet får sedan jämnas ut över ytan till rätt djup innan det är dags för plantering.

Växtia Emporia gröna tak takträdgård

Växterna några månader efter plantering.
Fotograf: Pontus Ulvsvik

Emporia takträdgård