Murar av alla de slag

Att bygga en mur är ett hantverk, och inte något som görs i en handvändning. På Växtia är det en av våra specialiteter. Vi gör både naturstensmurar och murar i andra material som till exempel betong.  

Kallmur natursten Växtia

Kallmur i natursten. Stenen plockad från tomten.

Kallmur natursten Växtia

Kallmur i natursten, typ kullersten.

Naturstensmur Växtia

Kullerstensmur i betong.

Naturstensmur Växtia

 

Samma mur som ovan i färdigt skick. Kullerstensmur i betong.

 

Beklädnadsmur granit Växtia

 Terrasserad beklädnadsmur i granit.

Beklädnadsmur granit Växtia

 Terrasserad beklädnadsmur i granit. Avtäckning i granit.

Flexmur Växtia

Rydmur med stolpe och avtäckning i betong.

 Flexmur Växtia

 Betongmur

Växtia kallmur natursten

Naturstensmur under byggnation.