Plantering

Vi planterar häckar, buskar, träd och rabatter med lök och perenner.

Vi förbereder också jorden före planteringen. Vid behov kan vi även installera droppbevattning, lägga markduk och hälla på kakaoflis/täckbark.

Släntplantering Växtia

 Släntplantering

Trädplantering Växtia

En del träd är så stora att vi får ha maskiner till hjälp. 

Trädplantering Växtia

Även när stolparna ska på plats är maskinerna bra.