Sten- & plattsättning

Vi gör alla sorters stenläggning, oavsett om det gäller natursten eller betongsten.

 

Stenläggning Växtia

Trumlad betongsten i Grändsten sandgrafit. Trappa och mur i samma material.

Plattläggning växtia pool

Betongsten

Stenläggning Plateau romanum Växtia

Betongsten Plateau grågrafit i romanumläggning

Stenläggning Växtia

Granitplattor i fallande längder

Stenläggning Växtia 

 Skiffer i två färger

Stenläggning Växtia

 Betongplattor i blandade färger

Stenläggning Växtia

Smågatsten med bård i svart storgatsten

Stenläggning Växtia

Trumlad byasten i två färger

Stenläggning Växtia

Trumlad byasten i blandade färger

Stenläggning Växtia

Herrgårdssten i två färger, egen mix.

Stenlagd gång Växtia

 Trumlad 14x14-sten i gråmix 

Stenläggning Växtia 

Betongsten Basic 

Plattgång byasten Växtia

Gång av Byasten terracotta