Hembesök med rådgivning

Tjänsten vänder sig bland annat till dig som redan har planer för din trädgård men behöver en expert att bolla dem med.

Det är bra att fokusera på en begränsad yta/del av trädgården för att få ut så mycket som möjligt av hembesöket.
Rådgivning på plats ger oss en bra helhetsbild och vi kan direkt få orientering av läget och lokalisera eventuella problem och brister. Vi kan snabbt ge tips på åtgärder, läsa av jordmånen, skissa på form- och växtförslag.

Vi svarar på dina frågor, ger råd om skötsel och inspirerar dig att komma vidare med arbetet i din trädgård!

Ett större ritningsuppdrag föregås alltid av ett hembesök då syftet är att klargöra trädgårdens förutsättningar.

Till hembesöket är det bra att förbereda med:

- Ifylld checklista 
- Bilder från böcker /tidningar som ni tycker är inspirerande.
- En skalenlig ritning/skiss över tomten. Detta går att beställa från kommunen/lantmäteriet. Tänk på att det är viktigt att alla mått finns med och att befintliga saker är skalenligt inritade, tex gångar, staket, verandor mm.

Pris: 1 000 kr inkl reseersättning för 1 timmes konsultation inom 30 km från Växtia. Därefter 550kr/påbörjad timme.

Eventuell avbokning måste ske minst 24 timmar innan avtalad tid. Vid försenad avbokning debiteras halva kostnaden för hembesöket.