Ritning

Vid större ändringar av befintlig plantering eller nyanläggning kan en trädgårdsritning vara ett alternativ. Trädgårdsritningen är mer detaljerad än en skiss, är skalenlig och kan också fungera som underlag vid trädgårdsanläggning.

Man kan välja på trädgårdsritning med /eller utan växtlista.

Vid framtagningen av ritningen diskuterar vi tillsammans under en timme den tänkta planteringen/trädgårdens karaktär, form och funktion. Under den andra timmen dokumenteras förutsättningarna inför det kommande ritningsarbetet. Detta hembesöket faktureras separat.

Innan hembesöket har ni fyllt i vår checklista samt eventuellt samlat ihop illustrationer som ni blir inspirerade av. Skriv gärna en lista med önskemål och förväntningarna på er nya trädgård!

Priser:
Pris för besök: 1 000 kr inkl reseersättning för 1 timmes konsultation inom 30 km från Växtia. Därefter 550kr/påbörjad timme.

Prisexempel för ritning:
Tomt < 500m2 : 6 500kr utan växtförteckning, 8 500kr inkl växtförteckning

Tomt 500-1500m2: 10 500kr utan växtförteckning, 14 500kr inkl. växtförteckning

Tomt >1500m2: Pris per timme 695kr/tim. Minimum 16 500kr utan växtförteckning, 22 500 inkl. växtförteckning.

Ritningstjänsterna offereras alltid i förväg eftersom priset påverkas av tomtens storlek, befintligt underlag, ambitionsnivå, platsens geografiska förutsättningar m.m.

Ritningsrabatt!
Vi är glada att vi kan erbjuda våra ritningskunder 10% rabatt på växter!
Alla som köper ritningsuppdrag/rabattförslag hos oss kan utnyttja denna rabatt på hela vårt växtsortiment under 12 månader.
Efter avslutad och betald ritning/rabattförslag skickar vi hem ert personliga värdebevis som ni sedan uppvisar i kassan vid köp!
Detta går ej att kombinera med andra rabatter och erbjudanden.

Trädgårdsritning Växtia

Exempel på ritningar

Trädgårdsritning Växtia