Mullvadsfällor

Mullvadar kan ställa till stor skada i trädgården, men vi har lösningen för att bli av med dem.

Man kan bekämpa mullvadar när som helst under året så länge jorden inte är frusen. Bästa tidpunkten är emellertid under hösten (september-december) eller våren (mars-maj). Grävaktiviteten är då som mest intensiv och chansen att fånga djuret är störst.

En enda mullvad kan på några få timmar utan problem producera 10 eller fler jordhögar på en yta av ca 200 m2. Därför är det mycket viktigt att börja bekämpningen med fällorna så fort som möjligt för att begränsa skadorna.
Under mindre jordhögar brukar det bara finnas en "genomfartsgång" eller ett färre antal gångar. Under större jordhögar brukar det emellertid röra sig om ett bo där upp till 5 gångar möts ("trafikplats"). Här bör man sätta en fälla i varje gång.

Växtia är återförsäljare av fällan Swiss Flex.
Vid arbete med fällan rekommenderas handskar (mänsklig doft!), dock är det inte bevisat att det är utslagsgivande för fångstresultatet.

Mullvadsbekämpning är en ständigt återkommande sysselsättning då nya djur tar över gamla, övergivna gångsystem. Infångade, döda mullvadar bör lämnas i gången. Detta stör andra mullvadar och nya angrepp.

Man bör ha minst 5 - 6 fällor i en normal villaträdgård. Läs mer om mullvadar och sorkar här.

  Mullvadsbekämpning Växtia 


Alternativ 1

Ni kommer till butiken och köper fällorna, och får en genomgång om hur man laddar och placerar dem.

Alternativ 2

Vi kommer hem till er med fällorna och visar på plats hur man laddar och placerar dem. Ni köper fällorna av oss och sköter tömning och laddning av dem själva. 

Alternativ 3

Vi kommer hem till er med fällorna och placerar ut och laddar dem. Vi kommer med jämna mellanrum för att ladda om fällorna. Ni köper den tjänsten av oss.

 Växtia mullvad

 Bruksanvisning

Mullvadsfälla trafikplats Växtia Swissflex

"Trafikplats", korsning med fyra olika gångar. Bilden tagen i mars 2014.