RUT-avdraget

Information från Skatteverket.

Skattereduktion kan medges privatperson som vid årets utgång är minst 18 år och tillgodoräknas genom att en privatperson som köper husarbete av en utförare som har F-skattsedel kommer överens med denne om att betalning endast ska göras med 50% av arbetskostnaden. Utföraren får sedan begära utbetalning från Skatteverket med den del av arbetskostnaden (inklusive mervärdesskatt) som köparen inte har betalat, enligt den s.k. fakturamodellen.

Skattereduktionen får uppgå till sammanlagt högst 25 000 kr för beskattningsåret och den räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.

Till trädgårdsarbete som medför rätt till skattereduktion räknas häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden, dvs. trädgårdsarbeten som avser normalt återkommande arbeten av löpande karaktär som utförs i avsikt att hålla tomt eller trädgård i acceptabelt skick och som inte kräver några specialkunskaper. Till sådant enklare trädgårdsarbete räknas även klippning av rosor och buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning samt höstgrävning av land och omgrävning av kompost.

Från 1 augusti 2016 gäller skattereduktionen även

  • Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
  • Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.
  • Kompostering och ihopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling.
  • Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.


Till ogräsrensning räknas även bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.

Till trädgårdsarbete som inte ger rätt till skattereduktion räknas exempelvis plantering av nya växter och träd, anläggning av gräsmatta samt andra anläggningsarbeten som utförs på tomt eller i trädgård. Inte heller ger transport av avfall eller tömning av avloppsbrunn rätt till skattereduktion. Rådgivningstjänster som till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign samt kostnader för maskiner som till exempel traktor och skylift är också undantagna från rätt till skattereduktion.

Trädgårdsanläggning ger tyvärr inte rätt till RUT-avdrag. Däremot kan altanbygge och annat arbete i direkt anslutning till byggnaden ge rätt till ROT-avdrag. Kontakta oss om du vill veta mer.

 

Läs mer på Skatteverkets hemsida.