Växtgaranti

Det är viktigt att plantering och skötsel under etableringen sker på rätt sätt. Dessutom ska växten planteras på en plats med sådana förutsättningar att den kan etablera sig. Under etableringsfasen (de första två åren) är regelbunden vattning mycket viktig. Jordytan närmast växten bör hållas öppen så växten slipper konkurrera med gräs och ogräs om vatten och näring.

Om du är osäker på hur du ska gå tillväga för att dina växter ska klara sig på bästa sätt, fråga oss om råd.
Om något blir fel med dina växter, trots att du följt planteringsråd och skötselanvisningar, kontakta oss så snart som möjligt. Låt växten stå kvar på växtplatsen till dess att du pratat med oss.

Vår garanti gäller vedartade, fleråriga växter såsom barrväxter, bärbuskar, fruktträd, häckplantor, klängväxter, prydnadsbuskar, rhododendron, rosor och träd.

Garantin gäller inte

  • Perenner och sommarblommor
  • Växter som skadats vid transport eller plantering
  • Växter som fått bristfällig skötsel
  • Växter som planterats i krukor
  • Växter som efter plantering fått sjukdomar, skadedjur eller viltangrepp
  • Växter som drabbats av vinterskador eller tjältorka

 

Vid reklamation ska kassakvitto och gärna märkeslapp visas upp.