Larver i gräsmattan

Typer av larver som finns i gräsmattan

Trädgårdsborren (Phyllopertha horticola) är besläktad med ollonborren. Den vuxna trädgårdsborren är ca 10 mm lång, rödbrun på bakkroppen och blågrönt metallfärgad på huvudet och på bröstet. Den flyger i ca 2 veckor i stora svärmar ovanför gräsarealen i slutet av av maj – början av juni. I denna period lägger den sina ägg i jorden under gräset. Trädgårdsborren söker sig till bl.a. fruktträd och bärbuskar där den äter blad och knoppar. Den har även rapporterats som skadedjur på rosor där den gärna äter kronblad. Larven ser ut som övriga bladhorningar men är mindre, ca 15 mm lång

I juli kläcks larven, som är C-formad med ett brunt huvud och har 3 par ben. I slutet av juli är den inte mer än ca ½ cm lång, gråaktig till färgen och lite svår att finna. I augusti och framför allt i september växer larverna till ca 2 cm och blir mjölkvita till färgen. Nu kan de göra betydligt mer skada genom att gnaga av gräsets rötter. På så sätt bildas i september stora områden med visset gräs, som kan dras av som en matta. Under det vissna gräset ses larverna. Angreppen är vanligast på gräsmattans soliga, sandiga och torra partier.

Pingborre:
Skalbaggen är halmgul eller gulbrun i färgen starkt hårig och 14 – 20 mm lång. Täckvingarna har tre upphöjda längsgående ribbor. Svärmning sker under ljumma, stilla kvällar i slutet av juni-början av juli. De svärmar i trädkronor eller höga buskar med början i skymningen vid ljumt, vindstilla väder. Pingborrar i stora mängder kan skada både barr- och lövträd.
Honorna lägger ägg i jorden och äggen kläcks en månad senare. Larvernas utveckling från ägg till fullbildad insekt tar 2-3 år. En fullvuxen larv är ca 30 mm lång, cremefärgad med tydliga ben och återfinns i rotsystemet

Ollonborre:
Ollonborrens larv är till 4-5 cm lång och är p.g.a sin storlek lätt att skilja från de vanligast förekommande gräsmattelarverna. Ollonborrens larver är svårbekämpade, det är viktigt att behandla de unga larverna och att upprepa behandlingen under flera år.

Gräsmattelarver kan förväxlas med öronvivelns larver, gräsmattelarver har ben medan öronvivelns larver helt saknar ben.

Symptom

Fåglarna är ofta de första som märker trädgårdsborrens larver i gräsmattan. Redan i augusti sitter de och hackar i gräset efter läckra larver och gör på så sätt ofta skada på gräset. I september/oktober börjar gräset att vissna och kan dras av i tovor eller som en matta, för att rötterna är avgnagda.

Behandling

För att få bäst effekt av behandlingen med nematoder (Heterorhabditis sp.) är det mycket viktigt att behandla i början av augusti. Gräv därför 10-15 cm ner i jorden i början av augusti och se efter om du har larver i gräsmattan. Om det svärmade trädgårdsborrar i juni, finner du nästan med säkerhet larver och då är det viktigt att börja med behandlingen. Väntar du till september, då redan gräset är på väg att vissna, får du inte alls lika bra effekt. Då har dessutom larverna krupit längre ner i jorden och är därmed svårare att komma åt. Nematoderna levereras i en blandning av fin lera som räcker till en behandling av cirka 20 m2. Nematoderna (också kallat rundmaskar) är mikroskopiskt små. De finns naturligt i jorden, men oftast inte i tillräckligt stort antal. Efter utvattning av produkten söker nematoderna aktivt i jorden efter larver. När en larv är funnen, infekteras den av nematoder och dör. Infekterade larver blir ockrafärgade. Den döda larven fungerar nu som ett slags ”hölje” där nematoderna förökas. Dessa nematoder kan endast leva av insektslarver och skadar därmed inte plantor. De angriper inte heller puppor, färdiga insekter eller ägg.

Bruksanvisning

  • Nematoderna levereras uppblandade i fin lera för behandling av 20 m2 jord.
  • Påsens innehåll löses upp i vatten och vattnas ut på jorden vid de angripna plantorna.
  • Veckan efter behandlingen skall jorden hållas lätt fuktig.
  • Bäst effekt uppnås vid en jordtemperatur på 15-25° C. Behandling kvällstid rekommenderas, då riskerar man inte att utsätta nematoderna för starkt solljus eller höga temperaturer.

 

Behandlingen bör upprepas under några år för de gräsmattelarver som har fleråriga larver. Detta beroende av att nematoderna har lättast att infektera unga larver. Trädgårdsborren har ett 1-årigt larvstadium, pingborrens är 2-årigt.