Att göra i oktober

Plantering

Fortfarande är det perfekt planteringstid för lövfällande växter – träd, buskar, häckväxter, rosor. Men vänta med ömtåliga, nätt och jämnt härdiga, växter till våren. Plantera rosor, fruktträd, prydnadsträd och pioner.

Barrotade häckplantor och barrotade rosor passar perfekt att plantera nu i oktober.

Lökplantering

Nu är det tid att plantera blomsterlök inför nästa säsong. Smålökar och narcisser skall gärna i jorden så tidigt som möjligt för att hinna rota sig inför vintern. Tulpanlökar kan man plantera så länge de går att gräva i marken men det är ingen nackdel att även plantera dessa nu. (om man inte har sork förstås). Glöm inte att märka ut var i rabatten du sätter dina lökar. Gör gärna en skiss över din plantering och markera var du planterar lökarna. Bra att veta till våren när du med fördel ger lökarna långtidsverkande gödsel i form av benmjöl (kan även blandas i jorden i samband med plantering).

Trevligt är det också att plantera smålökar i gräsmattan. ”Lyft av” grässvålen och sätt lökarna i grupperingar. Luckra jorden och jordförbättra med sandblandad jord om det behövs. Sätt tillbaks grässvålen men luckra upp den något så lökarna har lättare att växa igenom på våren. Passa även på att ”dela” befintliga lökar. Sidolökar separeras från moderlöken och planteras ut och kommer att beroende av art och sort att i sin tur blomma om något år. Även moderlöken vitaliseras om sidolökarna tas bort.

Löven

Löven som faller från träd och buskar är en härlig resurs. Räfsa in löv under buskar där de multnar ner och ökar jordens mullhalt. Höstlöven är också ett bra täckmaterial för ömtåliga växter. Löven från friska träd och buskar, är ju en tillgång i alla trädgårdar!

I mindre mängder på gräsmattan kan de klippas sönder och vara en slags toppdress till gräset.

I större mängder kan de med fördel ytkomposteras, dvs myllas ner lätt i jorden ytskikt, i grönsakslandet.

Ett annat tips är att samla upp torra löv, lägg dem i säck och använd dem sedan som strömaterial i hushållskomposten under hela vintern, den isolerade behållaren har full aktivitet större delen av vintern och behöver kolrikt material.

Räfsa ihop och samla alla löv i en kompost. Om 2–3 år har du en bra humusrik lövkompostjord. De hopräfsade barren lägger du i en speciell kompost som ger en humusrik jord med lågt pH-värde som passar bra till surjordsväxter.

Köksträdgården

Höstgrävning av kökslandet kan du slippa undan om du tillämpar täckodling och om din jord är lätt och mullrik. Har du däremot styv lerjord så höstgräv gärna. Frosten gör då underverk med de hårda kokorna under vintern, och den styva leran blir porös och lättbrukad i vår. Gräv gärna ner de nerfallna löven, de bryts ner och blir till finfin näring.

Ogräs och ohyra

Har du haft svampangrepp som rost, mjöldagg eller svartfläcksjuka på dina rosor så samla in alla nedfallna löv och bränn dem så att svampsporerna inte förs vidare. Lägg aldrig svampangripna löv i komposten. Glöm inte räfsa ordentligt under träd och buskar som varit angripna under sommaren och samla upp deras löv, dra ner all angripen frukt som kan sitta kvar i träden, klipp ner och bränn upp blad av sjuka perenner!

En solig dag i oktober är det perfekt att ta på sig ogräsrensningshandskarna och ogrässpaden, gå en sista repa runt trädgården. Många ogräs övervintrar som bladrosetter för att sedan snabbt sätta igång till våren.

Städa undan plankor, plattor eller annat som sniglar, snäckor och andra skadegörare i trädgården kan gömma sig under och skapa en ogästvänlig övervintringsträdgård för skadegörarna.

Djurlivet

Ordna för fåglarna inför vintern. Fixa till en matplats, gärna intill större buskar, där de snabbt kan söka skydd om höken slår till. Köp gärna fågelfrö i säck – det blir mycket billigare än i småpåsar.

Skörd

Det är hög tid att ta ner vinteräpplen som sitter kvar på träden. Spara dem på en frostfri plats, helst inte alltför varm och torr. Om du slår in varje äpple i tidningspapper håller de sig bättre.