Vanliga frågor

Nedan har vi samlat en del frågor och svar. Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss! 

Skadedjur och insekter

Jag har larver i gräsmattan, vad kan jag göra?
Vad kan man göra åt mullvadar och sorkar?

Plantering och skötsel

När kan jag plantera?
Kan jag påverka en växts härdighet?
Vad innebär växtzon?
När ska jag gödsla, och med vad?
Jag vill ha växter som klarar sig med så liten skötsel som möjligt. Vad ska jag välja?
Finns det några växter som trivs i skugga?
Ska klängväxter beskäras?

Perenner

Ska jag klippa ner perennerna på hösten?
Vad kan jag täcka perennerna med under vintern?
Vad ska jag plantera i min perennrabatt för att framhäva blommornas färger och former ytterligare?

Frukt och bär

Varför får jag inte frukt på mitt äppelträd?
Vad är ett pollineringsschema?
Vad betyder självfertil?
Varför ska man beskära fruktträden?
Hur lyckas jag bäst med bärbuskar?

Vinter

Varför ska man skydda barrväxter, rhododendron och andra vintergröna växter mot tidig vårsol?
Hur övervintrar jag mina dahlior?

Häckar

Vad är det för skillnad mellan häckplanta och buske?
Hur tätt ska jag plantera häckplantorna?
När ska min formklippta häck beskäras?
När ska jag beskära min friväxande häck?

Rosor

Hur vill rosor ha det, vilken planteringsplats, jord etc.?
Vad betyder det att en ros är ”remonterande”?

Dammar

Var ska man placera en damm?
Hur stor ska dammen vara för att jag ska kunna ha fisk i den och hur många fiskar kan jag ha?
Vilken dammduk ska jag välja?
Gör en fontän eller ett vattenfall någon ”nytta”?
Varför bör man ha undervattensväxter i dammen?
Kan man verkligen plantera en näckros i en tunna eller balja?

När kan jag plantera?

Buskar, häckväxter, träd, rosor, fruktträd och bärbuskar kan planteras under hela året om det är tjälfritt (snö har ingen betydelse). Dessa växter är i de flesta fall krukodlade och därför går det bra även mitt i sommaren. Bäst är att plantera på hösten när växten är i vila, marken är varm och det inte krävs så mycket vattning.Häckväxter finns i vissa fall barrotade och planteras då från oktober till slutet av maj. Perenner, barrväxter och klängväxter planteras från våren när jorden torkat upp något och ända fram till tidig höst. De bör hinna rota sig före vintern, det är oftast vinterfukten perennerna är känsliga mot. Undervattensväxter och flytväxter till dammen bör planteras från mitten på maj till mitten på augusti. Blomsterlök: Dahlior, gladiolus och övriga sommarblommande sätts på våren. Tulpaner, narcisser, snödroppar och liknande som blommar på våren ska sättas på hösten. Liljor kan sättas både vår och höst.

Kan jag påverka en växts härdighet?

Ja, till viss del. Genom att inte kvävegödsla för sent på sommaren kommer avmognaden av skotten att ske tidigare och de blir därmed bättre härdade inför vintern. Jorden kan förbättras så att den motsvarar växtens krav. Man kan välja vindskyddade och väldränerade platser för ömtåliga växter samt skydda dem mot kyla och den starka vårsolen med juteväv. Rätt näringsbalans, läge och jordtyp är en absolut förutsättning för att en växt ska uppnå sin maximala vinterhärdighet.

Vad innebär växtzon?

Växtzonerna som anges skall vara en vägledning vid växtvalet. Zonkartan (som du kan se här) är dock inte detaljerad så ”öar” med bättre eller sämre klimat kan förekomma. En del växter kan klara sig bra även utanför angivna zoner. Bedöm din odlingszon rätt – det enklaste är att kontrollera vilka växter som klarat sig i flera år och utvecklats bra hos t.ex. grannen. Växtzonen kan faktiskt växla från ena hörnet av tomten till det andra! Buskar, kläng- och klätterväxter, rosor och träd anges med zon I-VII men perenner kan ibland anges med härdighet A-D (läs mer på denna sida)

När ska jag gödsla, och med vad?

Grönsaker och annan odling gödslas under hela säsongen fram till skörd, sommarblommor behöver också kontinuerlig gödsling under växtsäsongen. Gräsmattan behöver också gödslas hela växtperioden. Övriga trädgårdsväxter gödslas enbart under våren, från april till midsommar. Efter midsommar börjar de förbereda sig inför vintern, och därför undviker man att gödsla med kväve.
Hönsgödsel är mycket kväverikt. Kogödsel (eller brunnen hästgödsel) innehåller alla nödvändiga näringsämnen, och förbättrar också jodstrukturen.

Jag vill ha växter som klarar sig med så liten skötsel som möjligt. Vad ska jag välja?

Det som är bland det mest lättskötta är barrväxter – de flesta växer långsamt och kräver ingen beskärning och är vackra även vintertid. Det finns mycket att välja på, både olika växtsätt: krypande, bredväxande eller höga och mycket skiftande färger.

Finns det några växter som trivs i skugga?

Ja, det finns många. Här är ett litet urval: Rhododendron, kaprifol, idegran, jättedaggkåpa, astilbe, stjärnflocka och funkia.

Ska klängväxter beskäras?

Klängväxter bör beskäras hårt på våren de första åren för att få en kraftigare förgrening.

Ska jag klippa ner perennerna på hösten?

Nej, det är bättre att vänta till våren, det ger bättre skydd inför vintern.

Vad kan jag täcka perennerna med under vintern?

För att skydda dem mot stark barfrost så kan man täcka dem med torra löv eller fiberduk.

Vad ska jag plantera i min perennrabatt för att framhäva blommornas färger och former ytterligare?

Prydnadsgräs har ofta ett graciöst växtsätt som passar bra. Även grå- och silverfärgade växter blir fint t.ex. lammöron och malört. Till lite högre perenner är jättedaggkåpa ett vackert komplement med sina gröna blad och limegröna blommor.

Varför får jag inte frukt på mitt äppelträd?

Äpple- och päronträd kräver att det finns en lämplig pollenlämnarsort i grannskapet (1km), det behöver inte vara i din egen trädgård (se pollineringsschema). Det kan också bero på frost eller att inga flygande insekter fanns vid blomningen. Om inte trädet har blommat kan det bero på beskärningen eller gödsling med för mycket kväve.

Vad är ett pollineringsschema?

De flesta fruktträden behöver en partner att befruktas av för att det ska bli frukt. Alla pollinerar tyvärr inte alla, så man måste välja noga när man ska köpa fruktträd. I nedanstående pollineringsscheman framgår tydligt vilka sorter som pollinerar varandra, och vilka sorter som ev är självfertila (pollinerar sig själva).
Pollineringsschema äpple
Pollineringsschema päron
Pollineringsschema plommon
Pollineringsschema körsbär

Vad betyder självfertil?

Fruktträd som befruktas av eget ståndarmjöl (vissa plommon och körsbär), och därmed inte behöver någon annan sort i närheten.

Varför ska man beskära fruktträden?

Beskärningen syftar till att bygga upp trädet så att det får en stark och förgrenad krona. Ett väl uppbyggt träd ger rik fruktsättning och fläks inte så lätt sönder av blåst och andra påfrestningar. Ett träd som inte beskurits blir snart risigt och ger inte så mycket frukt.

Hur lyckas jag bäst med bärbuskar?

Det viktigaste är att plantera på en solig plats för att bären ska få fin färg och smak samt att inte låta buskarna torka (blir det för torrt så blir skörden mindre).

Varför ska man skydda barrväxter, rhododendron och andra vintergröna växter mot tidig vårsol?

När vårsolen skiner och det fortfarande är tjäle i jorden försöker växterna att dra upp vatten ur marken för att klara av avdunstningen och riskerar då att torka ut. Detta förhindras om Du skuggar dem med t.ex. juteväv eller skuggväv.

Hur övervintrar jag mina dahlior?

När nattfrosten sätter stopp för blomnings-säsongen är det dags att ta upp knölarna och skära av stjälkarna så att 10-15 cm blir kvar. Låt knölarna torka ett par dagar och gör sedan ren dem. Lägg dem gärna i en låda fylld med torvströ. Vinterförvara på en sval och torr plats – men temperaturen får inte understiga + 4° C.

Vad är det för skillnad mellan häckplanta och buske?

Skillnaden ligger i plantornas ålder vid försäljningstillfället. Häckplantor är vanligen ett par år yngre och alltså mindre och billigare än stora buskar.

Hur tätt ska jag plantera häckplantorna?

Det beror lite på vilken sort Du väljer men för de allra flesta gäller att Du ska räkna med 3-4 st/meter.

När ska min formklippta häck beskäras?

Klipp i samband med planteringen ner häcken till 10-15 cm, gäller ej bok, avenbok, thuja. Sedan klipps den vid midsommar och höst varje år. Låt då max 10 cm nyväxt finnas kvar efter varje gång, då blir häcken fin och stark.

När ska jag beskära min friväxande häck?

Klipp i samband med plantering ner häcken till 10-15 cm, gäller ej bok, avenbok, thuja. Sedan gallras gamla grenar bort varje år. Om häcken skulle verka gles det andra året eller senare så hjälper det att klippa ner den helt igen tidigt på våren.

Hur vill rosor ha det, vilken planteringsplats, jord etc.?

De vill ha en varm och solrik plats, ej för torr eller fuktig. Jorden bör vara 50 cm djup, något lerhaltig, näringsrik och vattengenomsläpplig. Använd barkmull eller kompostjord för att förbättra sand- och lerjord. Glöm inte att vintertäcka genom att kupa upp jord eller sand kring rosorna på hösten.

Vad är skillnaden på en remonterande ros, och en kontinuerligt blommande?

Den remonternade rosen blommar om en eller flera gånger under sommaren, med pauser emellan. Den kontinuerligt blommande blommar hela sommaren utan uppehåll.

Var ska man placera en damm?

Där man ser den varje dag, helst med 6 timmars sol/dag för att växterna skall trivas bäst, samt helst utan stora träd i närheten. Tänk också på att det är trevligt att även kunna njuta av dammen inifrån huset, t.ex. köksfönstret, även under vintertid eller när vädret inte är det bästa.

Hur stor ska dammen vara för att jag ska kunna ha fisk i den och hur många fiskar kan jag ha?

Minst 80 cm djup och innehålla minst 500 liter vatten för att fisken ska kunna övervintra en ”normalvinter”. Gärna en djupare del på ca 1 meter. Om ni tar in fiskarna över vintern räcker det med 50 cm djup. Ju större damm desto bättre för fisken. Räkna med 50 cm fisk (d.v.s. 5 st 10 cm stora fiskar ) per 1 000 liter vatten. Om dammen är i bra balans och väl filtrerad kan antalet fiskar ökas. Tänk på att fiskar växer.

Vilken dammduk ska jag välja?

Gummiduken är väldigt elastisk och därmed mer lättarbetad än PVC-duken. Med gummiduk blir risken för läckage minimal. Den är UV-beständig och spricker därför inte av att utsättas för solljus. PVC-duken har dock ett konkurrenskraftigt pris. Vi rekommenderar att Du lägger en skyddsmatta både under och över dammduken.

Gör en fontän eller ett vattenfall någon ”nytta”?

Ja, förutom att det är vackert att se på och rogivande att höra porlande vatten så syresätts vattnet vilket är mycket värdefullt. Syre behövs eftersom det förbrukas av växternas nedbrytnings-process och av eventuella fiskar.

Varför bör man ha undervattensväxter i dammen?

De är viktiga för den biologiska balansen eftersom de är syrealstrande och algförebyggande genom sin stora näringsupptagningsförmåga. Fiskar och djur kan gömma sig i dem och fasta partiklar fastnar lätt på växterna, vilket håller vattnet klarare.

Kan man verkligen plantera en näckros i en tunna eller balja?

Ja, det finns dvärgsorter som klarar sig på 20-60 cm djup och som trivs bra i kärl och tunnor. Under vintern måste dock näckrosorna vara på frostfritt djup eller tas upp och förvaras på ett frostfritt ställe.