Beskärning

När ska man beskära? Hur? Varför? Vad?
Just beskärning är en fråga som vållar mycket huvudbry för trädgårdsägaren. Här hoppas vi kunna ge lite enkla råd och tips för att underlätta.

För den som vill förkovra sig ytterligare i ämnet rekommenderas ”Beskärningsboken” av Klaus Vollbrecht och Gustaf Alm utgiven av Natur Kultur Allmänlitteratur

Generella regler för trädbeskärning av äldre fruktträd
Beskärningen kan utföras under våren (endast äpple och päron), sommaren och hösten.

Skär bort:

  • Grenar som skaver mot varandra.
  • Grenar som växer tätt och parallellt
  • Grenar som korsar varandra
  • Grenar som växer in mot mitten av kronan
  • Döda grenar
  • Grenar som växer för lågt och hänger ner mot marken sågas av vid stammen utanför grenkragen eller kortas in.
  • Rotskott

För en mer detaljerad beskrivning av beskärning, vänligen se detta pdf dokument.