Plantering och skötsel och av magnolia

I naturen växer magnolior i djup lövjord, vanligtvis i gles skog med lätt skugga. Regnmängden är åtta gånger större än i Sverige och somrarna heta. Försök efterlikna magnolians ursprungliga växtplats så mycket som möjligt när du planterar hemma i din egen trädgård.

Växtplats

Välj en någorlunda vindskyddad och inte alltför torr plats, i sol eller i skimrande, vandrande skugga. Platsen måste vara väldränerad, ingen magnolia tål att stå i blöta.

Jord

Magnolia behöver en lucker, mull- och näringsrik jord. Vissa arter vill dessutom ha lågt pH-värde, alltså en något sur jord. En bra grund får man genom att blanda den befintliga jorden med lövkompost och naturell torv alternativt lövkompost och rododendronjord. Trädgårdskompost, komposterad kogödsel i köpesäck och barkmull är andra ingredienser man kan använda som jordförbättring till magnoliabädden. Lövkompost kan man tillverka själv: Fyll en svart sopsäck med nedfallna höstlöv. Knyt igen säcken och stick hål här och där runt om så att det kommer in luft. Låt säcken ligga i ett skuggigt hörn, vänd gärna på den någon gång. Efter 1–2 år har löven brutits ned till en grovfibrig massa som går bra att använda till jordförbättring och plantering. Observera att kompost, lövkompost och annat organiskt material som inte är helt nedbrutet enbart ska användas i markens ytligare skikt, inte grävas ner i botten av planteringsbädden. Annars kan det bli syrebrist för rötterna. Jämför med naturen där löv, barr och andra grova växtrester alltid hamnar längst upp!

Plantering

Planteringsytan ska vara minst 70 cm bred och cirka 70 cm djup. Blanda det mullrika, jordförbättrande materialet med den befintliga jorden till en lucker växtbädd. Plantera så att övre delen av klumpen hamnar på samma nivå som markytan. Magnolior har känsliga rötter så trampa eller tryck inte till hårt runt plantan! Lämna också en rejäl öppen markyta runt om eller plantera mark-täckande perenner som inte konkurrerar med magnolian.

Skötsel

Gödsling är inte nödvändig det första året om planteringsbädden förbättrats enligt ovan. Tillför gärna benmjöl eller Blåkorn på våren åren framöver. En årlig giva kompost eller kogödsel är också bra. Magnolior tycker inte om torka så vattning är något man måste vara noga med. Mängden vatten som behövs beror på jord, läge, nederbörd mm. Vår och försommar är en period då man får vara extra uppmärksam – många magnolior (både nyplanterade och etablerade exemplar) är känsliga för vårtorka. Vattna även under torrperioder på sommaren.
Det är mycket viktigt att den nyplanterade magnolian får tillräckligt med vatten. Samtidigt bör alltför kraftig vattning tidigt på våren innan bladen slagit ut och tillväxten kommit igång undvikas, det gäller både den nya och den etablerade plantan. På hösten kan man med fördel kratta in ett tjockt lövlager under plantan, särskilt i kallare områden. Låt löven ligga kvar och förmultna, de blir med tiden fin mylla.

Beskärning

Magnolia ska inte beskäras. Om det av utrymmesskäl är nödvändigt att korta in någon gren ska det göras under sensommar eller tidig höst, juli–september.

Marktäckare under magnolia

Det går bra att plantera marktäckande perenner under magnolian. Förslag på lämpliga marktäckare: blodört Sanguinaria, sockblomma Epimedium, lungört Pulmonaria, funkia Hosta, prickbräcka Saxifraga rotundifolia, alunrot Heuchera, koreansk plymspirea Aruncus aethusifolius, liten praktdaggkåpa Alchemilla epipsila.