Näckrosor

Näckrosen är en praktfull vattenväxt; tacksam, lättodlad och med lång blomning. De stora bladen skänker skydd åt dammens invånare och deras täckande skugga gör det mer ogynnsamt för alger.

Vilken sort?

Köp en näckros som passar det vattendjup som finns i dammen eller tunnan. En näckros som hamnar för grunt reser sina blommor och ibland även bladen över vattenytan. Placeras den för djupt resulterar det i att den inte orkar upp med bladen till vattenytan och dör. Det finns sorter för alla slags dammar samt för stora krukor och vattentunnor, så att hitta en lämplig sort till din egen vattensamling bör inte vara svårt. De flesta sorter trivs mellan 40–80 cm vattendjup men det finns dvärgnäckrosor som bara behöver 15 cm djup och sådana som är lämpliga för djup ner till 150 cm.

Läge

Näckrosen vill ha en solig och varm växtplats, ju soligare desto bättre. I skugga utvecklas de dåligt, blommar mycket sparsamt eller inte alls. Naturligt växer de i grunda sjöar där solen ligger på större delen av dagen. Undvik att sätta näckrosen nära fontäner eller vattenfall då de inte tycker om att få regelbundna stänk på sig.

Plantering

Näckrosor behöver mycket näring för att växa och blomma bra. Lägg dock aldrig gödsel eller gödslad jord direkt i dammen, det gynnar algtillväxt. Näckrosor växer med en lång, krypande jordstam, rhizom, och ska planteras i näringsrik lera. Enklast är att placera plantan i en näckroskorg eller påse av plast eller fiber och använda speciell näckroslera. Lagom till en dvärgnäckros är en korg med måtten 19x19x10 cm (längd x bredd x djup), till en medelstor näckros en korg på 28x28x20 cm och till en kraftigväxande näckros 35x35x25 cm.
Lägg lite lera i botten, tag ur plantan från köpekrukan och flytta över i korgen. Fyll på med ytterligare lera och tryck in några näringskulor i botten (se dosering på förpackningen). Ofta sitter rhizomet lodrätt i krukan vid inköpstillfället. För att få en bra etablering och tillväxt bör man lägga roten vågrätt i planteringskorgen, med tillväxtpunkten ovanför leran.

Etablering

För en god etablering av näckrosen bör man inte sänka ner den djupt på en gång. Sätt plantan grunt, ca 15–25 cm under vattenytan, och flytta ner den successivt på större djup, allteftersom den växer. Ett tips är att göra ett handtag av grov ståltråd för att underlätta förflyttningen. Placeras näckrosen redan från början på det djup den slutgiltigt ska växa så är risken stor att den inte orkar skjuta upp blad till vattenytan och därför dör.
Ett sätt att påskynda etableringen är att låta plantan tillbringa den första tiden i en hink. Plantera näckrosen i sin korg och sänk ner den i en hink som får stå i full sol. Vattnet i hinken värms upp snabbt och ger näckrosen mer gynnsamma förutsättningar än i dammen. Efter 1–2 månader bör plantan få flytta över i dammen.

Vinterförvaring

De flesta näckrossorter tål inte att frysa och rhizomet måste därför vara på frostfritt djup. Om dammen riskerar att bottenfrysa kan man ta upp plantan och förvara den i en hink med vatten på en sval men frostfri plats t e x jordkällare, kallgarage.
Ett alternativ är att gräva ner den djupt i komposten, om man räknar med att den isolerar tillräckligt för att hålla temperaturen över noll grader.
Vid förvaring plocka bort de gamla bladen, antingen på hösten eller på våren. För att slippa förvaring bygger man dammen redan från början med en grop (djuphåla) i botten. Plantan står då skyddad vid bottenfrysning vilket är det optimala sättet att odla näckrosor.