Plantering

Vi planterar häckar, buskar, träd och rabatter med lök och perenner.
Vi förbereder också jorden före planteringen. Vid behov kan vi även installera droppbevattning, lägga markduk och hälla på kakaoflis/täckbark. Kontakta oss, inget jobb är för stort eller litet.