Påsktävling

Plantera på hösten! Välkommen till Stora Planteringsveckan 3-11 september 2022

Läs mer

Gammeldags rosor

Alla rosor som introducerats före 1867, eller tillhör en sortgrupp som uppstod före 1867.
Albarosor – buskrosor som har sitt ursprung i Rosa alba, jungfruros. Den uppstod troligen runt tiden före antiken. Bourbonrosor – buskrosor som har sitt ursprung i Rosa borboniana. Denna ros har i sin tur uppstått ur höst-damascenerrosen ’Quatre saisons’ och, troligen, kinarosen ’Old Blush’.Centifoliarosor – kallas ibland också hundrabladsrosor och ”mormorsrosor”. De uppstod troligen i Holland på 1500-talet.Damascenerrosor – uppkom troligen i östra Medelhavs-området på 700-talet f Kr, men kan också vara äldre.GallicarosorRosa gallica och/eller sorter av arten, var de allra första rosorna som odlades utanför Kina. De kan spåras till 1200-talet före KristusHöstdamascenerrosor – har sitt ursprung i östra Medelhavs-området vid tiden f Kr. De var de enda remonterande (återblommande) rosorna i Europa, tills de kinesiska rosorna började importeras under senare hälften av 1700-talet.Kinarosor – har sitt ursprung i Rosa chinensis f. spontanea, kinaros. Roskulturen i Kina är mycket gammal. De äldsta säkra uppgifterna kommer från 500-talet f Kr.Mossrosor – uppkom genom en mutation hos en centifolieros. Rosorna har mossliknade utväxter i brungrönt eller brunrött på fruktämnen, foderblad och ibland också på grenar, stjälkar och blad. På 1700-talet kom den första mossrosen till England.Portlandrosor – har sitt ursprung i Rosa ’Portlandica’. Den blev troligen introducerad under slutet av 1700-talet, av hertiginnan av Portland.Remontantrosor – korsades fram under första halvan av 1800-talet, fram till början av 1900-talet, då utvecklingen av dessa rosor stagnerade.Spinosissimarosor – kallades tidigare pimpinellrosor, odlades redan på 1500-talet.Foetidarosor – kallades tidigare turkiska gulrosor. Dessa rosor har sitt ursprung i Rosa foetida, turkisk gulros. Sorter ur Foetida-gruppen har bidragit till att många moderna remonterande sorter har uppkommit. Nästan alla moderna gul-, orange-, aprikos- och laxfärgade busk- och rabattrosor kommer ursprungligen från Rosa foetida.Rubiginosarosor – kallades tidigare äppelrosor. Härstammar från Rosa rubiginosa, äppelros, vars blad har doft av äpple. Rosen korsar sig lätt med andra rosor och har därför använts mycket i förädlingsarbeten.