Vattenväxter

Trädgårdsdammen blir inte komplett utan växter. Här hittar du bland annat de vackra näckrosorna, undervattensväxterna som hjälper till att rena vattnet från alger, liksom alla de som trivs i den fuktiga kanten bredvid dammen.
Listan kompletteras och uppdateras efter hand. Vi har betydligt fler växter i butiken än vad som syns här i nuläget.