Zonkarta

Tänk på att en och samma trädgård kan innehålla flera olika växtzoner beroende på väderstreck, om det finns mycket sten, vatten, öppna blåsiga ytor eller platser i lä. Klicka på bilden för att se kartan i större format (länk Svensk Trädgård).

Örtartade växters härdighet
Växterna delas in i fyra härdighetsklasser: A, B, C och D:
A = En perenn som kan odlas över hela landet utan några speciella arrangemang.
B = En perenn som kan odlas över hela landet, men kräver en skyddad och väldränerad växtplats för att utvecklas bra.
C = En perenn som kan odlas i stora delar av landet och kräver samma förhållanden som B för god utveckling.
D = Perenner som bara kan odlas i de delar av landet som är mest värmegynnade. Stora krav på dränering och vinterskydd krävs.

Sol/skugga
Soligt läge = Den största delen av dagen, ca 75%, vill växten ha sol
Halvskugga = Växten vill ha ungefär lika många timmar sol som skugga
Skuggigt läge = Den största delen av dagen, ca 75%, vill växten ha skugga
Vandrande skugga = Växten trivs under glesa trädkronor, vilket skapar solljus som strilar ner.