Hur man bygger en damm

Låt inte drömmen om vatten i trädgården förbli en dröm. Att anlägga en damm är enklare än man kan tro.
Mindre dammar finns färdigformade i plast, i varierande modeller och storlekar. För större dammar klär man botten med dammfolie av plast eller med gummiduk. På balkong eller uteplats kan ett kärl, t ex en trätunna, bli en damm i miniatyr. Ge kärlet färg och liv med en eller ett par vattenväxter, en dvärgnäckros passar bra.

Så här bygger du din damm med gummiduk:

1. Markera dammens form.
Markera på marken var dammen ska vara. Här är det lämpligt att använda trädgårdsslangen för att få fram den form som man vill ha. Därefter kan det vara bra att måla med sprayfärg utanför slangen. Tänk på att dammen kommer att kännas mindre när den är klar! (Ca 25%)

2. Planera ut
Slå ner pinnar runt om där du har målat, väg av med vattenpass och planka.
Markera var vattenytan ska vara på pinnarna och kolla så att vattenytan är vad du har tänkt att den ska vara.

3. Gräv dammen
Gräv dammen till önskat djup, önskad form och tänk även på att göra olika planteringszoner. Det är mycket svårt att göra dem i efterhand, så tänk noga var du vill ha de olika platåerna innan du gräver. Det är lämpligt att börja i mitten och sedan gräva utåt sidorna. Gräv ca 5 – 10 cm djupare än du tänkt dig, du bör ha plats för sanden.
Ta bort vassa stenar och andra saker, ex rötter, som skulle kunna skada gummimattan.

4. Kantbandet sätts
Ett kantband används för att skapa en stabil kant till dammen. Slå ned pinnarna till kantbandet, så de står stadigt. Använd tryckimpregnerade pinnar, eller kantfästen som är miljövänliga, åldersbeständiga och gjorda för kantbandet. Väg av på pinnarna var vattenlinjen ska vara och markera det på pinnarna. Skruva sedan fast kantbandet med två rostfria trallskruvar i varje pinne. Såga därefter av pinnarna ett par cm under kantbandet. Se till att det inte blir några vassa kanter kvar efter skruvhålet i kantbandet. Här kan du se en film hur man gör. 

5. Lägg i sand
Lägg i ett 5 – 10 cm tjockt mursandslager på alla ställen där det går att göra det. Vattna och packa sanden.

6. Lägg i skyddsmatta
Skyddsmattan används som skydd mot mekaniska skador, stenar, rötter och dylikt. Lägg i skyddsmattan och lägg ca 20 cm omlott där det blir skarvar. Lägg i skyddsmattan uppifrån kanten och nedåt, börja gärna lite utanför kantbandet, så tränger det inte ut sand på mattan i skarvarna. Duscha lite med vattenslangen på skyddsmattan, så ligger den lättare still.

7. Lägg i gummiduk och fyll på vatten
Vik ut gummimattan över dammen och kantbandet, lägg några stenar på kanterna så att mattan håller sig på plats. Planera var du tänker placera pumpen och lägg dit en platt sten där för att ha den på. Det är nu dags att fylla på vatten. Under tiden du fyller på vatten kan du också justera vecken på gummimattan. Gör så få veck som möjligt och lägg dem åt samma håll. Det ger sig självt när du fyller på vatten. Fyll dammen nästan ända upp till färdig nivå.

8. Justera kanterna
Vik ned skyddsmattan och gummiduken bakom kantbandet. Låt gummiduken vikas ned bakom kantbandet, så att det täcker hela kantbandets höjd. Klipp av överbliven duk. Packa sedan jord mot gummidukens utsida.

9. Sumpzonen
Om du planterat att ha en sumpzon med växter är det nu lämpligt att pumpa ur vattnet ur sumpzonen, så den blir torrlagd. Då kan man lättare jobba med materialet och det mindre grumligt i vattnet. Lägg dit en kantmatta, om så önskas. Det är bra att ha om du ska plantera vattenväxter utan korgar.
Dekorera med sten på den grunda sumpzonsdelen, så att den ser naturlig ut. Använd gärna ett extra lager gummimatta här om inte kantmatta används, det skyddar för större tyngder. Lägg större stenar i framkanten och kila in mindre stenar mellan dem så att jorden inte kan tränga ut i dammen. Lägg den släta sidan av stenen mot gummiduken. När dammen blir äldre är det sammanbundet med rötter mellan stenarna och gummiduken syns inte.

10. Plantering av vattenväxter
Har du redan nu tillgång till vattenväxterna kan de med fördel planteras fritt i sumpzonen. Plantera växterna i grupper om tre till fem. Vill man ha en solitär vattenväxt är t ex smalkaveldun en bra växt, den kan planteras i en korg så att det finns möjlighet att ha kontroll över dess utbredning. Det är lämpligt att använda korgar eller påsar om man vill begränsa vissa vattenväxter. Använd vattenväxtjord när du planterar vattenväxterna, tänk också på att ge näringskulor till växterna bredvid roten, så att de får en bra start.

11. Dammen är klar.
Nu är det dags att koppla ihop pump och filteranläggning, och sedan är dammen klar.

12. Fiskar
Vänta gärna någon/några veckor innan du släpper i fisk, så vattnet hinner klarna och den biologiska processen kommer igång.