Odla Gurka

Gurka går att odla både i växthus och på friland beroende på sort. Sår man frön förgror man dem med fördel inomhus innan utsättning, detta kan man börja med i februari – mars. Vissa sorter kan man så direkt i bädden, men då måste man vänta tills jorden håller minst 15 grader. I butiken har vi plantor som är redo för utplantering, kontakta oss gärna för mer information.

Innan man planterar ut (i växthus eller friland) måste man förbereda jorden och då gärna på hösten och helst med naturgödsel i botten. Man kan även blanda in halm för att få ner mer luft i jorden men detta kräver extra kvävetillskott vid gödslingen på våren.

På våren (mars-april) grundgödslar man med ett fullgödselmedel (gödsel som innehåller samtliga växtnäringsämnen).

Gör upphöjda luckra bäddar.

Plantera inte för tidigt, jorden måste vara ordentligt varm (minst 15 grader) vid utsättningen. Använd jordtermometer.

Vattna ofta med ljummet vatten efter utplantering. Undvik att blöta ner rothalsen!

Sätt in en kupévärmare i växthuset om det är risk för kalla nätter och använd även fiberduk (som även kan skydda mot spinn).

Öka gödselgivan allt eftersom gurkan växer. För lite vatten och näring ger gulnade fruktanlag. Gödsla med blodmjöl, benmjöl och Algomin eller hönsgödsel och Algomin. Nässelvatten kan med fördel användas.

Bind upp gurkplantan löst i ett snöre och snurra plantan kring snöret. (Se tomatodling)

Toppa plantan i manshöjd och tag ut två sidogrenar.

Duscha ofta vid höga temperaturer, temperaturer över 30 grader ger stressymptom och plantan kan vissna.

Undvik gurkplantor vid växthusdörren då dragigt läge kan ge angrepp av spinnkvalster.