Odla Kiwi

Kiwi är en klängväxt och behöver stöd för att växa.

Den vanliga ”håriga” Kiwi, Actinidia deliciosa, går att odla i Sverige men då i full sol i växthus eller på varmt läge i Zon 1. Denna kiwi är självfertil och växer i pH 5,5-6,5. Gödsla 2 ggr på vår och försommar med rhododendrongödning. Frukterna mognar i September.

Det finns även en typ av kiwi som är betydligt mer härdig (zon 1-5) och som trivs i full sol till halvskugga. Växten heter på latin Actinidia kolomikta och har använts framför allt som prydnadsbuske/klängväxt med sin speciella bladteckning men den får även frukter som kallas minikiwi. Frukterna äts med skal då dessa saknar ”hår”.

Minikiwi är skildkönad vilket betyder att man måste ha en hon- och en hanplanta för att få frukt (en hanplatta till 3-5 honplantor). Planteras i skyddade lägen zon 1-5. Frukten kan skördas juli- augusti beroende på sort. Jorden skall vara humusrik och ha ett pH 5,5-6,5. Gödsla 2 ggr på vår och försommar med rhododendrongödning.