Att göra i november

Städning

Innan du ställer in redskapen för vintern, gör dem rena och olja eventuellt in metalldelarna med fett. Och låt inte redskap med träskaft stå ute vintertid. Då ruttnar skaften snart.

Förvarar du krukor av keramik utomhus så töm dem, ställ dem upp och ner på ett upphöjt underlag och täck över dem med bubbelplast eller en presenning så att de håller sig torra. Då är risken liten att de fryser sönder.

När sista löven fallit, se till att rensa hängrännorna. Om de är fyllda med ruttnande löv inför vintern kan det bli ”stopp i systemet” och vatten kan svämma över i rännorna.

Ta gärna in vattenslangen. Men om den vinterförvaras utomhus, se till att tömma den på vatten. Samma sak gäller utomhusvattenposten. Stäng av vattentillförseln så att inte kranen fryser sönder.

Spar högar av grenar åt småfåglarna, och löv åt igelkotten som vinterskydd. Rensa däremot bort skrot som ligger (gamla krukor, plast, leksaker m.m.) som kan vara skydd för ”mördarsnigelns” juveniler (så kallas nyss kläckta sniglar eller tonårssniglar, som är de som övervintrar). Vi vill inte att de ska övervintra!

Snart är det is och snö igen. Skaffa hem sand att sanda gångarna med och se till att snöredskapen är i skick.

Gräsmattan

Om du behöver kalka någon del av trädgården, till exempel gräsmattan eller köksväxtlandet, gör det gärna nu. Om du kalkar med puderkalk försvinner den vita kalken snabbt i höstblötan.

Växtskydd

Nyplanterade fruktträd kan vara mums för rådjur och harar. De senare kaläter gärna stammarna. Förse stammarna med gnagskydd eller täck ännu hellre hela trädet (och andra växter som djuren gillar) med någon form av skyddande nät. Ginst är också populärt, och vill man njuta av tulpanprakt på våren kan det vara idé att skydda dem redan nu.

Nu är det dags att bädda in trädgården om inte det redan är gjort.

Täck jorden under nyplanterade växter med löv eller täckbark, gärna efter att marken är ”frostbiten”. Är växterna fuktkänsliga kanske allt även bör täckas med en bit papp eller liknande. Även förädlade rosor mår bra av att få ett täcke. Förädlingsstället bör komma ner rejält under markytan för att ha skydd mot nedfrysning. Till detta är täckbark den bästa produkten. Lägg på en kulle över varje planta ca 10-15 cm hög, krafsa bort barken till våren.

Plantering

November är mycket bra planteringstid för större träd och häckplantor. T ex liguster som är en känslig art vill hinna avmogna (fälla sina löv) på fält innan den ”skördas” för att planteras i våra villaträdgårdar.

Beskärning

Innan jul ska t ex vinrankor och minikiwi beskäras. Beskär man på våren blöder de kraftigt och kan t o m blöda ihjäl!

Behöver du gallra i buskar och träd? Gör det nu. Oömma och härdiga sorter som exempelvis kornell, spirea, häggmispel, berberis, aronia och de flesta vanliga lövträd kan mycket väl beskäras på senhösten. Men vänta till våren med rosor samt ömtåliga och dåligt härdiga buskar och träd. Undvik att beskära t ex valnöt, avenbok, björk, klätterhortensia, vingnöt, körsbär och lönn, som blöder svårt.

Fåglarna

Sätt igång fågelmatningen tidigt. Skaffa en foderautomat av något slag, det är mest hygieniskt. Och se till att det finns buskar och träd invid matningsplatsen så att fåglarna snabbt kan finna skydd om höken slår till.