Växter för kalkrik jod

Om man har kalkhaltig jord (pH-värde över 7) i sin trädgård kan det vara bra att veta vilka växter som trivs bäst där. Naturligtvis går det även att ta in kalkskyende växter, men det kräver ganska mycket jobb med att byta all jord. Lättast är helt enkelt att anpassa sig efter växterna istället för tvärtom.

Buskar och träd

Alm (Ulmus) zon II-V (art- och sortberoende)
Ask (Fraxinus) zon III-V (art- och sortberoende)
Avenbok (Carpinus betulus) zon II-III (art- och sortberoende)
Bok (Fagus) zon IV
Deutzia (Deutzia gracilis, magnifica) zon III-IV
Fågelbär (Prunus avium) zon IV
Ginst (Genista) zon II-IV (art- och sortberoende)
Hagtorn (Crataegus) alla zon III-IV
Perukbuske (Cotinus coggrygia) zon III
Robinia (Robinia) zon I-III (art- och sortberoende)
Rosenkvitten (Chaenomeles) zon IV
Schersmin (Philadelphus) zon IV-VI
Silverlind (Tilia tomentosa) zon V
Syren (Syringa) zon IV-VII (art- och sortberoende)
Syrenbuddleja (Buddleja davidii) zon II-III (art- och sortberoende)
Vitoxel (Sorbus aria) zon V
Äpple, apel (Malus) zon III-VI
Ölandstok (Potentilla fruticosa) zon VI-VII

Barrväxter

En (Juniperus) zon III-VI (art- och sortberoende)
Serbisk gran (Picea omorika) zon VI
Svarttall (Pinus nigra) zon IV
Tuja (Thuja) zon III-VI
Ädelcypress (Chamaecyparis lawsoniana) zon III

Klängväxter

Japansk träddödare (Celastrus orbiculatus) zon IV
Kaprifol (Lonicera) zon III-VII
Klematis (Clematis) zon III-VI

Ormbunkar

Hjorttunga (Asplenium scolopendrium)
Spetsbräken (Polystichum setiferum)
Svartbräken (Asplenium trichomanes)
Träjon (Dryopteris filix-mas)

Perenner

Alpgentiana (Gentiana acaulis)
Alpmartorn (Eryngium alpinum)
Aubretia (Aubretia x cultorum)
Axveronika (Veronica spicata)
Backnejlika (Thymus serphyllum)
Bondpion (Paeonia officinalis)
Brudslöja (Gypsophila paniculata)
Draba (Draba)
Edelweiss (Leontopodium alpinum)
Fingerört (Potentilla)
Fjällbrud (Saxifraga cotyledon)
Hjärtbergenia (Bergenia cordifolia)
Höstvädd (Scabiosa caucasica)
Kaukasisk fransgentiana (Gentiana septemfida var. lagodechiana)
Kungslilja (Lilium regale)
Liten såpnejlika (Saponaria ocymoides)
Luktpion (Paeonia lactiflora)
Praktstenört (Allysum saxatiles)
Purpurbräcka (Saxifraga oppositifolia)
Rosenbräcka (Saxifraga arendsii)
Roseninkarvillea (Incarvillea delavayi)
Rysk martorn (Eryngium planum)
Röllika (Achillea)
Silverbräcka (Saxifraga paniculata)
Silkesnäva (Geranium cinereum ’Ballerina’)
Solbrud (Helenium autumnale)
Solvända (Helianthemum)
Strandtrift (Armeria maritime)
Stäppsalvia (Salvia nemorosa)
Taggakantus (Acanthus spinosus)
Trädgårdsmalva (Sidalcea)
Ulleternell (Anaphalis triplinervis)
Våradonis (Adonis vernalis)
Vårkrage (Doronicum)

Ett- och tvååriga växter

Ageratum (Ageratum houstonianum)
Broksalvia (Salvia horminum)
Grekisk lövkoja (Matthiola bicornis)
Ringblomma (Calendula officinalis)
Risp (Limonium sinuatum)
Strandkrassing (Lobularia maritima)
Tagetes (Tagetes)
Trädgårdsaster (Callistephus chinensis)
Zinnia (Zinnia elegans)

Lök- och knölväxter

Blåstjärna (Scilla)
Gladiolus (Gladiolus)
Krokus (Crokus)
Påsk- och pingstlilja (Narcissus)
Pärlhyacint (Muscari)
Tulpan (Tulipa)