Marktäckande växter

Marktäckande växter brukar man kalla växter som är mattbildande, d v s bildar nya plantor genom rotskott eller revor.
Växtmattan binder jorden, ogräs kan inte etablera sig och ytan blir i princip skötselfri. De passar i slänter, under buskar och träd och som ett arbetsfritt alternativ till rabatt eller gräsmatta.
Angivet antal/kvm avser en i huvudsak sammanväxt yta efter en säsong (april – oktober). Snabbt täckande växter kräver färre plantor/kvm än långsamväxande. Färre plantor än angivet täcker först efter två eller fler säsonger.

Perenner för hel-/halvskugga (generellt fuktälskande)

 • Hasselört (Asarum europeum) Långsammare i etableringen än andra, men sprider sig kraftigt efter ett par år. Mörkgröna, blanka blad, obetydlig blomning, vintergrön. Höjd 10-15 cm, härdighet C. 16 st/kvm.
 • Fänrikshjärta (Dicentra formosa) Blommar maj-aug. Vissnar höst. Höjd 20-50 cm, härdighet B. 6 st/kvm.
 • Sockblomma (Epimedium) Halvt vintergrön. Blomtid maj i olika färger beroende på art. Ett par arter trivs i sol, den blekgula tål även torka. Höjd 10-50 cm, härdighet A-C. 8 st/kvm.
 • Myskmadra (Galium odoratum) Ljusgröna blad i kransar och vita stjärnblommor i maj-juni. Innehåller kumarin som doftar starkt från torkade blad. Vissnar ned på hösten. Höjd 15-30 cm, härdighet B. 11 st/kvm.
 • Ormöga (Omphalodes verna) Ljusgrönt bladverk. Blommorna i maj liknar förgätmigej, även i vitt. Höjd 15-20 cm, härdighet C. Vissnar ned på hösten. 8 st/kvm.
 • Skuggröna (Pachysandra terminalis). Asiatisk, något långsam i början. Vintergröna, glansiga, tandade blad i kransar. Oansenliga, vita blommor i april. Höjd 10-20 cm, härdighet C. 11 st/kvm.
 • Vintergröna (Vinca minor). Den effektivaste med långa revor. Vintergrön, flera blomfärger i maj. Mörkgrönt bladverk, även brokbladig. Mycket använd, robust och kan förvildas. Höjd 10-15 cm, härdighet B. 8 st/kvm.
 • Gullgröna (Waldsteinia ternata). Mycket tålig och relativt snabb. Vintergrön, mörkgrön, gula blommor i maj. Ett bra, snabbare alternativ till hasselört. Höjd 10-15 cm, härdighet B. 8 st /kvm.
 • Plister (Lamium) med blad tecknade i silver.
 • Japansk skogsvallmo (Hylomecon) med gula vallmoliknande blommor.
 • Spetsmössa (Tiarella cordifolia), som snabbt skickar ut revor och har skira vita plymer.
 • Revsuga (Ajuga reptans) har vackra blad i olika färger.
 • Anagrambräcka (Tellima grandiflora) liknar alunrot.
 • Penningblad (Lysimachia nummularia) är krypande med smörgula blommor.

Perenner för sol (generellt torktåliga)

 • Fjällkåpa (Alchemilla alpina). Lite ovanligare marktäckare. Ljusa, silverskimrande blad, obetydliga blommor i gulgrönt. Vissnar ned på hösten. Höjd 10-15 cm, härdighet A. 8 st/kvm.
 • Kattfot (Antennaria) Vintergrön, gråbladig. Röd, rosa, vit blomning. Höjd 5 (20) cm, härdighet A. 11 st/kvm.
 • Bergormrot (Bistorta affinis). En lång blomtid från juli till frost med rödrosa kolvar. Får bronsröda blad på vintern. Kan hänga långt över kanter. Uppskattar fukt. Höjd 20-30 cm, härdighet A. 8 st/kvm.
 • Silverarv (Cerastium tomentosum). Silverbladig klassiker med vita blommor i maj-juni. Hänger mjukt över murar och kanter. Vissnar ned på hösten. Höjd 10-30 cm, härdighet B. 8 st/kvm.
 • Nejlika (Dianthus). Låga, gråbladiga, vintegröna nejlikor med spektakulära blommor. Back- resp bergnejlika är krypande, vintertåliga alt. till timjan. Höjd 5-15 cm (30), härdighet B. 8 st/kvm.
 • Flocknäva (Geranium). Klarar såväl sol som skugga, anspråkslös och tålig. Finns två arter med större resp. mindre, halvt vintergröna blad och med rosa el. vit blom i juni. Höjd 20-40 cm, härdighet B. 6-8 st/kvm.
 • Tretandsfingerört (Potentilla tridentata). Blankt bladverk, röda stjälkar och vita blommor i juni. Trivs med med fuktigare jord. Behåller bladen som färgas rödorange på hösten. Höjd 15 cm, härdighet A. 8 st/kvm.
 • Lammöron (Stachys byzantina). Mjuka silverludna, blommor i ax, grårosa. Snabb utbredning, även i halvskugga. Vissnar ned. Höjd 10-20 (40) cm, härdighet A. 8 st/kvm.
 • Timjan (Thymus). Flera arter och sorter. Aromatiska blad, rödvioletta till lilarosa blommor samt vitt. Blir lätt ”hål” i mattor, omplantering behövs ibland. Vintergrön. Höjd 3-8 cm, härdighet B-C. 11 st/kvm.
 • Mossflox (Phlox subulata) i lysande färger i april,
 • Viol (Viola odorata/labradorica) med gröna/rödaktiga blad och doftande blommor
 • Taggpimpinell (Acaena), finbladig i brunrött.
 • Kotula (Leptinella) ser ut som mjuk mossa.
 • Liten såpnejlika (Saponaria ocymoides) blommar intensivt i rosa.
 • Klöver (Trifolium) mörkbladig, behöver fukt.

Buskar

 • Doftande rönnsumak (Rhus aromatica ’Grow Low’) 2,5 st/kvm
 • Liten rosenkvitten (Chaenomeles japonica) 1,5 st/km
 • Krypoxbär (Cotoneaster ’Coral Beauty’) 2 st/kvm
 • Krypginst (Cytisus decumbens) 2,5 st/kvm
 • Klätterbenved (Euonymus fortunei) 2 st/kvm
 • Mahonia (Mahonia) 1,2 st/kvm
 • Tok (Potentilla) 1,2 st/kvm
 • Sandkörsbär (Prunus pumila v depressa) 2 st/kvm
 • Rosa polyantharos ’The Fairy’ 2 st/kvm
 • Dockros (Rosa nitida) 2 st/kvm
 • Vresros (Rosa rugosa) 2 st/kvm
 • Krypvide (Salix repens ’Green Carpet’) 2 st/kvm
 • Dvärgpraktspirea (Spiraea japonica ’Little Princess’) 2 st/kvm
 • Liten stefanandra (Stefanandra incisa ’Crispa’) 2 st/kvm
 • Tuvsnöbär (Symphoricarpos ’Arvid’) 2 st/kvm

Klätterväxter

 • Murgröna (Hedera helix) 1,5 st/kvm
 • Klätterhortensia (Hydrangea petiolaris) 2 st/kvm
 • Skogsklematis (Clematis vitalba) 2 st/kvm