Snabbväxand växter

Ibland har man bråttom och vill gärna få upp lite höjd på växterna snabbt. Framför allt gäller det häckar och träden, trädgårdens stomme. Här är en lista på träd och buskar som generellt växer fort om de står i god jord och får god tillgång till näring och vatten.

Träd och buskar

Asklönn (Acer negundo) zon I-IV
Avenbok (Carpinus betulus) Zon I-IV
Björk (Betula) zon I-VII (art- och sortberoende)
Bukettspirea (Spirea x vanhouttei) zon I-VI
Doftschersmin (Philadelphus coronarius) zon I-V
Fläder (Sambucus) zon I-IV
Fågelbär (Prunus avium) zon I-V
Ginnalalönn (Acer ginnala) zon I-IV
Glanslind (Tilia europaea ’Euchlora’) zon I-IV
Hägg (Prunus padus) zon I-VII
Paradisbuske (Kolkwitzia amabilis) zon I-IV
Poppel (Populus) zon I-V (art- och sortberoende)
Prydnadsapel (Malus ’John Downie’) zon I-IV
Rysk lönn (Acer tataricum) zon I-IV
Rödek (Quercus rubra) zon I-V
Rönn (Sorbus aucuparia) zon I-VIII
Skogslind (Tilia cordata) zon V
Skogslönn (Acer platanoides) zon I-V
Snöbollsbuske (Viburnum opulus ’Roseum’) zon V
Sälg & vide (Salix) zon (art- och sortberoende)
Try (Lonicera) zon (art- och sortberoende)
Ungersk syren (Syringa josikaea) zon I-VI

Barrväxter

Berggran (Abies lasiocarpa) zon I-VII
Gran (Picea abies) zon I-VIII
Jättetuja (Thuja plicata ’Excelsa’) zon I-IV
Lärk (Larix) zon I-IV
Makedonisk tall (Pinus peuce) zon I-V
Tuja (Thuja occidentalis ’Brabant’) zon I-IV
Weymouthtall (Pinus strobus) zon I-IV
Ädelcypress (Chamaecyparis lawsoniana ’T. van Bosk’) zon I-IV