Växter för en surjordsplantering

Bygg en upphöjd surjordsrabatt av torvblock, fyll med en blandning av naturell torv, barkmull och rododendronjord. Runda gärna av blocken så ser det naturligare ut. Blanda olika sorter och du får en rabatt som varierar i både färg och form och har en lång blomningstid. Komplettera med andra surjordsväxter och förläng blomningstiden ända till hösten. En del sorter, som amerikanskt hönsbär och linnea, trivs till och med i själva ”muren”.

Kombinationsväxter:

Träd och buskar: japanskt gaffelolvon, japanska lönnar, konvaljbuske, klockbuske, trollhassel, hortensia, hjulträd, häxal, kalmia, magnolia, skenkamelia, buskrosling, jätteblåbär, rhododendron.

Kläng- och klätterväxter: pipranka, klätterhortensia, skenhortensia.

Perenner, marktäckare: revsuga, hasselört, astilbe, bergenia, vår- och höstljung, fänrikshjärta, sockblomma, höstgentiana, funkia, ormöga, skuggröna, vitsippor, porslinsanemon, treblad, blåadonis, klockviva, tolvgudablomma, hundtandslilja, lunddocka, skogsvallmo, bergvallmo, fjärilslilja, ranzania, blodört, skuggbräcka, spetsmössa, vintergröna, japansk starr, strutbräken, spetsbräken.