Växter för torra och skuggiga lägen

Det finns inga omöjliga lägen i trädgården. Man får helt enkelt anpassa sig efter de förutsättningar som finns, och göra det bästa av situationen. Även på torra och skuggiga lägen finns det växter som inte bara klarar sig utan också trivs. Här nedan följer några exempel.

Buskar

Buxbom (Buxus sempervirens ’Polar’) zon I-III
Blå järnek (Ilex x meserveae) zon I-IV
Blåtry (Lonicera caerulea) zon I-VIII
Kerria (Kerria japonica) zon I-III
Klätterbenved (Euonymus fortunei) zon I-IV (art- och sortberoende)
Kornell (Cornus) zon I-VII (art- och sortberoende)
Körsbärsbenved (Euonymus planipes) zon I-V
Lagerhägg (Prunus laurocerasus ’Otto Luyken’) mfl zon I-III
Liguster (Ligustrum vulgare) zon I-IV (art- och sortberoende)
Måbär (Ribes alpinum ’Schmidt’) zon I-VIII
Sammetshortensia (Hydrangea sargentiana) zon I-II
Smällspirea (Physocarpus opulifolius) zon I-VI
Snöbär (Symphoricarpos albus) mfl zon I-VI
Try (Lonicera) zon I-VI (art- och sortberoende)
Vidjehortensia (Hydrangea arborescens) zon I-IV
Vinterrosling (Leucothoe fontanesiana) zon I-II

Barrväxter

Berggran (Abies lasiocarpa) zon I-VII
Krypidegran (Taxus baccata ’Repandens’) zon I-IV

Perenner

Blekgul sockblomma (Epimedium x versicolor)
Daggkåpa (Alchemilla mollis)
Hjärtbergenia (Bergenia cordifolia)
Koreansk plymspirea (Aruncus aethusifolios)