Växter för vindpinade lägen

Nära kusten men också i andra vindpinade områden kan det vara svårt att få vad som helst att växa. Här är en lista på växter som både tål blåst och som också i sin tur ger lä och skydd åt andra. Många av dem tål också salt.

Buskar och träd

Ask (Fraxinus exelsior) zon I-V (art- och sortberoende)
Avenbok (Carpinus betulus) zon I-IV
Björkspirea (Spirea betulifolia) zon I-VI
Fläder (Sambucus) zon I-IV
Färgginst (Genista tinctoria) zon I-IV
Ginnalalönn (Acer ginnala) zon I-IV (art- och sortberoende)
Hagtorn (Crataegus) zon I-V
Havtorn (Hippophae rhamnoides) zon I-VI (art- och sortberoende)
Hästkastanj (Aesculus hippocastanum) zon I-IV
Karagan (Caragana) zon I-VII
Klibbal (Alnus incana) zon I-VII (art- och sortberoende)
Konvaljbuske (Clethra alnifolia) zon I-III
Kvastspirea (Spirea chamaedryfolia) zon I-VIII
Körsbärskornell (Cornus mas) zon I-IV
Lind (Tilia) zon I-VII (art- och sortberoende)
Måbär (Ribes alpinum ’Schmidt’) zon I-VIII
Naverlönn (Acer campestre) zon I-III
Oxel & rönn (Sorbus) zon I-VII (art- och sortberoende)
Pil (Salix) zon I-VIII (art- och sortberoende)
Rosenkvitten (Chaenomeles) zon I-IV
Rosentry (Lonicera tatarica) zon I-V
Saltbuske (Halimodendron halodendron) zon I-III
Silverbuske (Eleagnus commutata) zon I-VII (art- och sortberoende)
Svartaronia (Aronia melanocarpa) zon I-VI
Vresros (Rosa rugosa) zon I-VI (art- och sortberoende)
Vårginst (Cytisus praecox) zon I-III
Vårtbjörk (Betula pendula) zon I-VII (art- och sortberoende)

Barrväxter

Bergtall & dvärgtall & kryptall (Pinus mugo, pumila) mfl zon I-VI
Coloradogran (Abies concolor) zon I-V
En (Juniperus communis) zon I-VI
Europeisk lärk (Larix decidua) zon VI