Plantering och skötsel av buskar

Plantor i kruka eller klump kan planteras när som helst under säsongen, men det är en fördel att göra det under hösten eftersom de då rotar sig snabbare än under våren.

Jord

Börja alltid med att göra i ordning en planteringsgrop. Planteringsgropen ska vara minst dubbel så stor som rotklumpen och jorden ska vara genomarbetad, uppluckrad och väldränerad. Det kan vara lämpligt att förbättra jorden i planteringsgropen genom att blanda ner t.ex. torvmull. Om det är lerjord kan det vara bra att blanda ner en del grov sand eller grus, och ibland även barkmull, för att göra jorden lite lättare. Ev kompost, välbrunnen gödsel eller torvmull ska inte läggas i botten på gropen utan i de övre lagren, precis som i naturen.

Plantering

Sänk ner hela kruk-klumpen i en hink med vatten och låt stå minst tio minuter eller tills det slutat bubbla. Eventuell väv runt klumpen ska skäras upp och vikas ner men inte tas bort men det kan med fördel göras efter att man placerat klumpen på rätt plats och höjd i gropen.

Ta bort krukan och klipp och rensa roten innan den placeras i jorden. En rotsnurr kan uppstå för att plantan varit för länge i kruka. Den lossar man samtidigt som man luckrar upp hela rotklumpen. Rötter ska inte vikas ner i gropen utan alla rötter som är för långa för gropen kapas. Man kan också med en vass kniv skära genom rotmassan, det stimulerar till nya rotskott. Ös ner lite planteringsjord i botten på gropen och sätt ner plantan på rätt höjd. Den får inte komma djupare än den har stått i krukan tidigare.

Fyll på med hälften av den uppgrävda jorden och vattna rikligt, ca 10 liter. Fyll på resterande jord och tryck till försiktigt så att busken står stadigt. Vattna igen, ca 10 liter. Efter planteringen kan det vara bra att lägga på jord skålformigt runtom plantan så att vattnet inte rinner iväg vid bevattning.

Beskärning vid planteringen behöver sällan göras med undantag av avbrutna grenar.

Vattning

Vid torrt väder bör man vattna ungefär 1 gång i veckan med 10 – 20 liter vatten per gång under hela första säsongen. Luckra jordytan försiktigt då och då för att minska avdunstningen.

Gödsling

Gödsla vid plantering med ca en halv säck förmultnad kogödsel alternativt en näve benmjöl per buske. Mylla ner gödselmedlen ytligt.
Gödsla på våren eller försommaren. Kväve ska inte ges efter juli månad på grund av försämrad invintring. Benmjöl innehåller kväve i långsamverkande form och kan därför myllas ner även på hösten. Står busken i en gräsmatta så låt inte gräset växa ända in till den. Håll en öppen jordyta, ca 1 meter i diameter. Det underlättar vid gräsklippning och man undviker också att gräset tar all näring från busken. Jordytan kan täckas med barkflis, sten eller andra växter.