Plantering och skötsel av kläng- och klätterväxter

Kläng- och klätterväxter ger mycket grönska samtidigt som de tar lite odlingsmark i anspråk. De är fenomenala på att klä in stora ytor, dölja tråkiga konstruktioner och mjuka upp intrycket av hårda material. De kan växa mot husväggar, spaljéer eller i större prydnadsbuskar och runt trädstammar. De kan klänga på staket, breda ut sig i slänter, hänga över murar samt fungera som marktäckare.

Vill man ha klätterväxten i buskar och runt trädstammar måste man provgräva och se att planteringsgropen blir stor nog för växten att trivas i. Vissa träd har rotsystem som konkurrerar för mycket om vatten och näring, plantera t ex aldrig under björk, lönn och gran. Starkväxande klätterväxter kräver stadiga träd som underlag, och träd som dessutom tål att skuggas.

En del klätterväxter tar sig själva upp med hjälp av speciella häftorgan, andra behöver något stöd att slingra sig runt eller klänga på.
Obs! Klätterrosor behandlas i växtrådet Rosor, Klematis beskrivs i egna växtråd och Eldkrasse beskrivs här nedan.

Växtplats

Flertalet kläng- och klätterväxter går bra i både sol och halvskugga, några är särskilt skuggtåliga. Nedan ges några förslag på växter för sol respektive skuggläge.
Sol: blåregn, bokharabinda, eldkrasse, humle, kameleontbuske, kaprifol, klätterhortensia, engelmannsvin, rostvin, rådhusvin. Skenhortensia i sol–halvskugga.
Skugga: guldhumle, kameleontbuske, klätterbenved, klätterhortensia, murgröna, pipranka, vildkaprifol, vintertry.

Jord

De flesta kläng- och klätterväxter vill ha en lucker, mullrik och fukthållande jord med ett jorddjup på minst 40–50 cm. Eventuella krav anges vid den enskilda växten.
Förbättra sandig eller lerig jord med en tredjedel kompost, barkmull, planteringsjord eller gödslad torv. Öppna och lufta alltid jordsäckarna före användning. Torv fuktas väl innan den blandas med övrig jord.

Gödsling

Grundgödsla i samband med plantering med ca en halv säck förmultnad kogödsel och en näve benmjöl per planta. Mylla ner gödselmedlen ytligt.
En väletablerad klätterväxt klarar sig oftast bra utan extra gödsel. Vårt råd är att varje år tillföra kompost och benmjöl. Det ger jorden en god mullhalt och näring som löser ut i långsam takt. Är jorden mager eller tillväxten svag tillför man kväve i någon snabbverkande form t ex Blåkorn eller blodmjöl. Gödsla med detta en gång tidigt på våren och en gång på försommaren.

Plantering

Plantera inte för nära husväggar då jorden ofta är torr intill grund och takutsprång. Vid plantering intill träd, sätt klätterväxten ca 50 cm från stammen och luta plantan inåt. Sänk ner hela klumpen i en hink med vatten i ca 5 minuter. Gräv en rejäl bädd, minst 40 cm djup och lika bred. Tag försiktigt bort kruka eller emballage. Klipp eller skär ett kryss i rötterna i botten på plantan så ev rotsnurr stoppas. Sätt ner plantan så att klumpkanten kommer 2–3 cm under jordytan, fyll på med jord och vattna ordentligt. Ett ungefärligt planteringsavstånd mellan två plantor är 1,5–2 m. För att snabbt ge vind- och insynsskydd kan man plantera något tätare.

Beskärning

De flesta kläng- och klätterväxter behöver endast beskäras om de blivit för utrymmeskrävande (undantag bl a blåregn, se vidare under växtbeskrivningarna).
Akebia, kameleontbuske, klätter- och skenhortensia samt pipranka beskärs under juli, augusti, september (JAS). Rostvin beskärs i november eller under JAS.
Övriga gallras och klipps efter behov på våren.

Odla i kruka

Ska du odla kläng-/klätterväxten i kruka så är det viktigt med ett rejält stort kärl och dränering i botten. Vinterisolering och extra härdiga växter behövs för övervintring utomhus. Läs mer om detta i växtrådet ”Odla ute i kruka”.
Några förslag på kläng- och klätterväxter för kruka:
gulbladig humle, akebia, småbladig klätterhortensia, gulbrokig klätterhortensia, månfröranka.
Många klematis går bra att odla i kruka, läs mer i Klematis-rådet.

Eldkrasse

Eldkrasse, Tropaeolum speciosum, är en ovanlig växt som står högt på växtälskarnas lista. Det är en skir skönhet från Chile med djupgröna, små, runda, fingrade blad. Blomman är en eldröd krasseblomma, ca 2,5 cm stor och förekommer i riklig mängd från juli till september. Efter blomning bildas små vackra blå frukter. Plantan är örtartad och vissnar ner varje år men kommer liksom humle till våren igen. Eldkrasse klättrar med långa bladklängen och tar sig fram överallt, förvandlande de tråkigaste buskar och klippta häckar till brinnande, röda skönheter. Höjd ca 3 m.

Den sprider sig med underjordiska utlöpare och bildar tjocka knölliknande rötter. Eldkrasse kan vara knepig att etablera men när den väl tagit sig växer den nästan ogräsartat. Ett vackrare ogräs får man dock leta efter!

Växtplats och jord

Eldkrassen trivs bäst i full sol. Den kräver en jord som är djup och porös, gärna bestående av lika delar sand, kompost och grov torv. Mycket viktigt är att växtplatsen är väldränerad – eldkrasse tål inte vinterfukt.

Plantering

Eldkrasse fordrar en djup planteringsgrop, minst 60 cm. De ytliga rötterna fryser men de som finns djupare ned och inte drabbas av tjälen klarar sig. Från dessa skjuter nya skott upp varje år, svarta till en början. Skotten kommer inte förrän i juni så ha tålamod på våren och utgå inte från att plantan är död! Eldkrasseplantorna är odlade i kruka och köps från maj till midsommar när man ser den första grönskan. Sätt plantan lika djupt som den står i krukan.

Småplantor är mycket frostkänsliga och de nyinköpta telningarna får ej planteras förrän risken för nattfrost är över. OBS! Höstplantering rekommenderas ej. Vattna i samband med planteringen samt de närmaste veckorna efter. Vattna vid torka under första året.

Vintertäckning

Eldkrasse är härdig zon I–IV men vintertäckning förbättrar övervintringen och rekommenderas från Mellansverige (zon III–IV) och norrut. Ett tjockt lager löv på marken runt plantorna hindrar tjälen från att gå ner så djupt. En frigolitskiva är ett förnämligt isoleringsmaterial. Täck alltid en nyplanterad planta första vintern eftersom rötterna ännu inte hunnit gå ner på djupet. Täck inte förrän det frusit till i markytan och torkat upp lite i jorden.

Kombinationsväxter

För att få riktigt fin effekt rekommenderas att eldkrassen planteras med andra växter. Låt gärna eldkrassen klänga upp i vintergröna klippta buskar och häckar, i murgröna, pelaren, i den vackert mörkgröna idegranen eller – för en riktigt anslående syn – gulbarrig pelaridegran.

I perennrabatten kan eldkrassen ta stöd mot högvuxna, ståtliga perenner såsom stormhatt, blå bolltistel, elefantgräs.