Plantering och skötsel av träd

Det bästa tillfället att plantera ett träd var för 20 år sedan. Det näst bästa är nu.
Kinesiskt ordspråk

Jord

Markdjupet på platsen bör vara minst 60 cm och jorden näringsrik och genomsläpplig. Alltför sandig eller lerhaltig jord förbättras genom att man blandar i en tredjedel gödslad och kalkad torv, barkmull, kompost eller planteringsjord. Torr torv bör genomfuktas väl innan den blandas i jorden.

Plantering

Ytan som förbättras och förbereds för trädet behöver inte vara mycket djupare än vad krukklum­pen är hög. Däremot är det viktigt att man tar till på bredden, ca 1 meter bör man förbättra och luckra åt sidorna.

Sänk ner krukklumpen i en hink med vatten och låt stå ca tio minuter. Tag bort krukan och sätt ner trädet i gropen. Eventuell väv runt klumpen ska skäras upp och vikas ner, men inte tas bort. Fyll på med hälften av den uppgrävda jorden och vattna rikligt, ca 25 liter. Fyll på resterande jord och tryck till försiktigt så att trädet står stadigt. Vattna igen, ca 25 liter.
OBS! Vid plantering av bottenympade träd är det viktigt att förädlingsstället hamnar ovanför markytan.

Stöd

Nyplanterade träd behöver stöd för att kunna rota sig i lugn och ro. Stödet ska placeras i vindriktningen så trädet lutar sig från stödet när det blåser. Stödet ska stå ungefär tio – tjugo cm från stammen och inte vara högre än 2/3 av stammens höjd upp till kronan. Är klumpen stor är det lättast att slå ner stören efter man planterat trädet. Bind trädet med sadelgjord, bilbälte eller ett brett plast- eller gummiband strax under kronan, inte hårdare än att trädet kan röra sig lite. Stödet ska stå kvar i ett, max två år.

Vattning

Vid torrt väder bör man vattna ungefär 1 gång i veckan med 20–30 liter vatten per gång. Luckra jordytan försiktigt då och då för att minska avdunstningen.

Gödsling

Gödsla vid plantering med ca en halv säck förmultnad kogödsel alternativt en näve benmjöl per träd. Mylla ner gödselmedlen ytligt. Träden växer ofta bra och årlig gödsling är sällan nödvändig men kan hjälpa trädet. Vårt råd är att varje år tillföra kompost och benmjöl, det ger jorden en god mullhalt och näring som löser ut i långsam takt. Är jorden mager eller tillväxten svag tillför man kväve i någon snabbverkande form t ex Blåkorn, blodmjöl.

Gödsla på våren eller försommaren. Kväve ska inte ges efter juli månad på grund av försämrad invintring. Benmjöl innehåller kväve i långsamtverkande form och kan därför myllas ner även på hösten. Står trädet i en gräsmatta så låt inte gräset växa ända in till stammen. Håll en öppen jordyta, ca 1 meter i diameter, under trädets första fem år.

Viltskydd
Rådjur och gnagare kan göra stor skada på unga träd. Rådjuren äter på skotten men kanske ännu värre är deras fejande mot stammen vars bark helt fläks upp. Hare och kanin kan med sitt gnagande snabbt ringbarka ett träd. Sätt upp någon form av stamskydd. Kontrollera skyddet ofta så att det inte stramar, klämmer åt eller samlar fukt.