Trädgårdsskötsel

Vi utför alla typer av trädgårdsskötsel såsom t ex gräsklippning, häckklippning, beskärning och ogräsrensning åt både privatpersoner och företag. Du som privatperson kan få RUT-avdrag för trädgårdsarbete och nedan har vi samlat lite information från skatteverket om vilka typer av trädgårdsarbete som ger rätt till skattereduktion.

Pris för trädgårdsskötsel är 700 kr / tim inkl moms (innan evt rutavdrag)

Kontakta oss för mer information.

Rut-avdraget

Nedan är information från skatteverket.

Skattereduktion kan medges privatperson som vid årets utgång är minst 18 år och tillgodoräknas genom att en privatperson som köper husarbete av en utförare som har F-skattsedel kommer överens med denne om att betalning endast ska göras med 50% av arbetskostnaden. Skattereduktionen får uppgå till sammanlagt högst 50 000 kr för beskattningsåret och den räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.

Till trädgårdsarbete som medför rätt till skattereduktion räknas:

 • klippa gräs, häckar, rosor och buskar
 • kratta löv, vattna och göda gräsmattor och rabatter
 • rensa ogräs och bekämpa mossa, hit räknas även bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel. Att rengöra tak och hängrännor ger däremot rätt rotavdrag.
 • gräva om i trädgårdsland och gräva upp häckar, rosor och buskar
 • kompostera och samla ihop trädgårdsavfall inför bortforsling
 • röja sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten
 • fylla upp med jord och så gräs för att återställa mark efter att buskar tagits bort.

 

Dessutom har man rätt till avdrag för följande arbeten:

 • fälla och beskära träd
 • samla ihop trädgårdsavfall inför bortforsling
 • utföra stubbfräsning eller annat arbete för att ta bort stubbar
 • utföra flistuggning samt kapa och stapla ved från träd som vuxit på tomten
 • fylla upp med jord och så gräs för att återställa mark efter att träd tagits bort.

 

Till trädgårdsarbete som inte ger rätt till skattereduktion räknas exempelvis plantering av nya växter och träd, anläggning av gräsmatta samt andra anläggningsarbeten som utförs på tomt eller i trädgård eller bekämpning av skadedjur. Inte heller ger transport av avfall eller tömning av avloppsbrunn rätt till skattereduktion. Rådgivningstjänster som till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign samt kostnader för maskiner som till exempel traktor och skylift är också undantagna från rätt till skattereduktion.

Trädgårdsanläggning ger tyvärr inte rätt till RUT-avdrag. Däremot kan altanbygge och annat arbete i direkt anslutning till byggnaden ge rätt till ROT-avdrag. Kontakta oss om du vill veta mer.