Kanadensiska rosor

De kanadensiska rosorna har utvecklats av en statlig forskningsstation i Morden, Kanada. De är generellt mycket härdiga, med vissa variationer.  Det kanadensiska klimatet skiljer sig från det svenska genom att ha längre och varmare somrar och kortare men kallare vintrar med mycket snö, alltså typiskt inlandsklimat.De kanadensiska rosorna är friska och underhållsfria och blommar återkommande hela säsongen.