Klätterrosor

Klätterrosor finns i olika varianter, dels de som blommar rikt en gång på högsommaren, ibland med återkommande blomning, ofta starkväxande och lämpliga för rosenbågar och pergolor. Dels de som blommar kontinuerligt under hela sommaren ofta med större blommor och inte så starkt växande, kan även planteras utan stöd som buskrosor. Det finns doftande sorter i båda grupperna. De trivs i ljusa lägen till halvskuggiga lägen i djup näringsrik jord. Allt efter hur kraftigt de växer passar de att växa spaljerade mot väggar, vid staket, plank, pergolor och rosenbågar. De mest kraftigväxande också vid träd. De flesta klätterrosor kan med hårdare klippning användas som buskrosor.