Towne & Country

Gruppen innehåller låga rosor med utbrett växtsätt i olika färger och nyanser. De är speciellt lämpade till små eller stora sammanhängande planteringar i form av slänter eller kantplanteringar. Låga sorter är utmärkta som marktäckare eller i urnor. Blommorna är små till medelstora och sitter i täta klasar. Blommar kontinuerligt under hela sommaren. Doften är svag, bladverket är glänsande grönt. Zon 4-5.Towne & Countryrosor skall inte beskäras traditionellt, utan bara putsas och jämnas till med häcksax på våren. (Max 1/3 av årets tillväxt.) Är rosorna friska och täta kan man med fördel hoppa över beskärningen.