Äpple

Grundstammar

Grundstammen är det underlag som man använder när man ympar eller okulerar. Den avgör delvis hur stort trädet blir och hur lång tid det tar innan man får frukt. Det går utmärkt att så äppelkärnor för att få få fram grundstammar. Nackdelen är att då vet man inte hur stort trädet blir. I Finland och Norrland använder man ofta fröplantor från Antonovka. Det ger härdiga och starkvuxna träd.

A2
A2 ger starkvuxna träd som är ca 80% av fröplantor av Antonovka. Grundstammen är härdig, ger ett kraftigt rotsystem och långlivat träd.

MM106
MM106 är en engelskk grundstam som inte är lika härdig som A2. Trädet blir ca 60% av Antonovka. Räkna med att trädet bara blir 20-30 år.

M26
M26 är en engelsk grundstam som ger ett ganska litet träd ca 40% av Antonovka. Relativt kort livslängd.

M9
M9 är en mycket svagväxande grundstam ca 30% av Antonovka. Rotsystemet är klent och trädet behöver stöd hela livet. M9 är den vanligaste grundstammen i moderna, kommersiella äppelodlingar. Där sätter man träden med 80-100cm mellanrum. Trädet bär snabbt vilket är viktigt i en kommersiell odling. Vill man göra en enkel frukthäck så är M9 bra. Räkna inte med att trädet blir äldre än max 20 år. Tyvärr så är den bara härdig i zon1 (2)

B118
Rysk, härdig grundstam. Trädet blir ca 60% av Antonovka. Bra rotsystem. Lämpligt underlag för ett medelstort träd i kalla områden.

B396, B491, B9
Härdiga, ryska grundstammar. Trädet blir ca 30% av Antonovka. Rotsystemet är klent och träden behöver stöd. I torra områden är det viktigt att vattna eftersom rotsystemet är litet. De här grundstammarna är lämpliga om man vill göra en äppelhäck. Plantera med 80 cm mellanrum efter en spalje så får man plats med många sorter. Träden bär ofta redan vid två års ålder. Träden blir troligen inte äldre än 20 år.